Antwoord van Dr. Evans

aan Ella Evers

 

Inleiding door info@exbaba.nl

Het hieronder te lezen antwoord van Dr. Evans op de brief van Ella Evers van 02-08-2000, is het prototype van een voorbeeld hoe devotees, in dit geval leden van de sekte van Sai Baba, omgaan met het op feiten en waarheid berustende, en daardoor bedreigende, gedachtegoed van de tegenpartij.

Het schrijven laat zien, hoe deze devotee in de leer van zijn 'Meester' volhardt, zich daarachter verschuilt, en daarmee weigert om de waarheid onder ogen te zien. Volledig voorbijgaand aan de essentie van de brief van Ella, probeert hij haar op deze manier 'een lesje te leren'.

20 augustus 2000

Beste xxxxx

Hartelijk dank voor je laatste schrijven.

Het bijzondere wat we weten van Sathya Sai Baba is, dat hij de tijd heeft benut om te trachten de grote massa te onderrichten in de Vedanta, het heilige Weten. Het is jammer dat slechts enkelen dit hebben ingezien.

In het tijdschrift Sanathana Sarathi (= De eeuwige Wagenmenner) van mei 2000, pagina 144, zegt hij:

‘Als men luidkeels kritiek uit, levert dat niets op; als men z’n kritiek naar binnen richt, komt het terecht bij het eigen zelf. In elk geval bereikt het mij niet. Ik ben altijd vervuld van gelukzaligheid. Ik ken geen vreugde en geen pijn. Alleen zij die gehecht zijn aan het lichaam, zijn opgetogen als ze vreugde beleven of gedeprimeerd als ze pijn lijden. Maar ik ben mij volstrekt niet bewust van mijn lichaam. Jullie zijn je altijd bewust van de wereld en daarmee verbonden. Het is het bewustzijn dat met het Atma is verbonden. Ik ben het Absolute bewust. Als jullie deze waarheid eenmaal begrijpen, zullen jullie nooit het verkeerde pad opgaan.

De strijd van de mens en het zich ongelukkig voelen, komen voort uit zijn voortdurend bezig zijn met veiligheid en overleving, die gebaseerd zijn op twee fundamentele misvattingen.

De ene is dat men zich afscheidt en onderscheidt van de rest van de schepping; de tweede is, dat hij een onafhankelijke vrije wil heeft in de keuze hoe hij moet handelen om de resultaten van het gebeuren binnen die schepping te bepalen. Deze geweldige misvatting vormt op zichzelf de val uit de goddelijke genade, met verwijzing naar de bijbellegende over Adam en Eva, betreffende de kennis van goed en kwaad.

Uit: Een voorraad juwelen door Ramesh Balsekar

Lezing 11 augustus

Dit was ondertekend door

John C. Evans,

3324 N. Capt. Colton Lane
Flagstaff, Arizona 86001
520-213-0480 (Tel)
520-226-8460 (Fax)