Brief van Ella Evers

 

Negen kopieŽn van deze brief zijn naar negen hooggeplaatste officieren van de Sai Organisatie gestuurd, deze personen zijn:

1. Phyllis Krystal

2. Sam Sandweiss,M.D.

3. Hal Honig

4. Berniece Mead, Education Coordinator

5. John C. Evans, M.D. President of the Sai Baba Central Council of the United States

6. Vijay Amin, Regional President Northeastern Region #1

7. Gayle Alden, D.D.S., Regional President Pacific Region North #6

8. Robert A. Bozzani, Reginal President Pacific Region South #8

9. Jonathan Roof, Regional President Southwestern Region #9

 

Brief aan Dr. Goldstein

Eugene 02-08-2000

Beste Dr. Goldstein

Bijna 15 jaar geleden hebben mijn echtgenoot en ik de gelegenheid gehad het Sai Centrum van Eugene bij ons aan huis te hebben. Zowel voor ons als voor de vele devotees die onze bhajandiensten bezochten en voor hen die de studiebijeenkomsten, tijdens welke de verheven leringen over de waarheid werden besproken, bijwoonden, was dit een positieve ervaring. Wij geloofden volkomen in Sai als de Avatar van dit Kali Yuga tijdperk; zijnde een manifestatie van goddelijke liefde, wiens licht en zuiverheid ons allen inspireerde hem te volgen.

SATHYA, DHARMA, SHANTI, PREMA en AHIMSA (waarheid, rechtschapenheid, vrede, liefde en geweldloosheid) waren de vijf elementen van Sai Baba's leringen die wij in ons leven trachtten waar te maken.

U kunt zich voorstellen hoe geshockeerd wij allen waren, toen wij tussen onze post een brief aantroffen met een uitvoerige beschrijving van Sai Baba's gedrag en handelingen jegens een onschuldige jongeman tijdens 2 privť-interviews, die op 20 en 23 september 1999 plaatsvonden. Ingesloten gelieve u een kopie van deze brief aan te treffen, die ons door de ouders van genoemde jongeman per post werd toegezonden; plus een kopie van de handgeschreven getuigenis van hun zoon. Deze devotees hebben ons Centrum verscheidene malen bezocht. Wij kregen de indruk dat het eerlijke, fatsoenlijke en lieve mensen waren. Men wees ons erop om ook op het internet de beschikbare aantijgingen tegen Sai Baba te lezen. Het was afschuwelijk om al het materiaal over nog meer seksueel geknoei, goochelarij en financiŽle fraude te vernemen. Het was bijna te veel om alles meteen te kunnen verwerken. Wij spraken verscheidene keren over deze berichten met enkele devotees en vrienden van het Eugene Sai Centrum. Wij wisten dat de huidige bestuursleden van het Centrum een aparte bijeenkomst hadden gehouden, waaruit wij opmaakten dat zij hadden besloten de aantijgingen voor waar aan te nemen en dat zij aan u om een schriftelijke uitleg hadden gevraagd. Uw antwoord luidde dat Swami u persoonlijk over dit alles als antwoord had gegeven: 'Swami is de zuiverheid zelve'.

Ondanks Swami's verklaring, zijn alle ondergetekenden tot een gemeenschappelijk besluit gekomen onmiddellijk een wereldomvattend onderzoek in te stellen om de zo ingrijpende wereldwijde getuigenverklaringen, waarvoor wij ons geplaatst zien, te bewijzen of te weerleggen.

Ondertussen stellen wij voor, dat alle Centra hun devotees en/of allen die de diensten bijwonen, behoren in te lichten over deze recente beweringen betreffende misdadig gedrag. Voorlopig zouden de Centra voor het publiek moeten worden gesloten tot de tijd dat het onderzoek naar voren komt met onderbouwd bewijsmateriaal, waaruit blijkt dat alle beweerde aantijgingen onjuist zijn. Indien Sai Baba de Avatar is, zal hij beslist zo'n grondig onderzoek om hem en zijn organisatie van deze beschuldigingen te zuiveren, verwelkomen.

Gebrek aan oprechtheid om zich over deze situatie uit te spreken, zou als medeplichtigheid verklaard kunnen worden. God wordt noch door het positieve, noch door het negatieve van zijn stuk gebracht, want God is alleen maar SAT CHIT ANANDA, de volheid van de vreugde van het Licht dat altijd straalt en ons voortdurend bezielt om het goede te doen. Onze brief is een roep om gerechtigheid, een roep in antwoord op de schreeuw van jonge kinderen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Wilt u ons alstublieft, via het eerste adres dat op de lijst van handtekeningen staat, binnen drie weken na bovengenoemde datum, antwoorden? Bij geen reactie zullen wij zijn gedwongen ons eigen onderzoekswerk, dat past bij deze afschuwwekkende omstandigheden, te verrichten.

Ella Evers