Afscheidsbrief Shirley Pike

 

28 mei 2000.

Geachte broeders, zusters en functionarissen van de Centrale Regio Noord en van de Centrale Raad,
Het is met veel pijn en droefheid dat ik u vandaag schrijf.

Een week geleden heb ik bedankt als voorzitter van de Centrale Regio Noord en heb ook de landelijke voorzitter, William Harvey, Ph.D., hiervan mondeling op de hoogte gesteld. Het werk in dienst van de Centrale Regio Noord is een van de meest vreugdevolle en voldoening schenkende ervaringen geweest van mijn leven. Ik heb nooit eerder het voorrecht gehad zoveel geweldige, liefdevolle, onbaatzuchtige en spiritueel toegewijde mensen te kennen. Ik dank u allen voor de welwillende steun die ik heb ontvangen terwijl wij samen werkten aan onze spirituele groei en ontwikkeling. De reden voor mijn aftreden zal wellicht velen van u verbijsteren en schokken.

Enkele weken geleden kreeg ik bericht van iemand die eveneens reeds lange tijd toegewijd is betreffende een e-mail die zij had ontvangen over pedofiele activiteiten van Sathya Sai Baba. Ik heb dit e-mail bericht aan mij laten duursturen en heb daarna de inlichtingen die erin stonden persoonlijk onderzocht. Ik heb zelf gesproken met een aantal personen die het onbehoorlijke gedrag van Sai Baba aan den lijve hadden ondervonden. Dit waren eerzame, geloofwaardige, intelligente mensen die geen bijbedoelingen hadden van welke aard ook. Na afloop geloofde ik hen; daarom heb ik mijn functie neergelegd en derhalve schrijf ik u deze brief.

Ik verkeer in het midden van een persoonlijk rouwproces, met alle bijbehorende typische stadia van verdriet, gepaard gaande met geschoktheid, ontkenning, innerlijke strijd, diepe droefheid, wanhoop en acceptatie. Ik ben in smart gedompeld omdat ik geloof dat Sathya Sai Baba een charlatan is die de macht die hij heeft verkregen door de liefde en eerbied van zijn volgelingen en door de waarheid die ligt in de aloude vedische leerstellingen, heeft gebruikt om jongens en jonge mannen in de leeftijd van acht tot dertig jaar seksueel te molesteren. Het zijn deze beschuldigingen van onuitsprekelijk weerzinwekkende seksuele aanranding die mij ertoe dwingen u deze brief te schrijven.

Ik heb deze beweringen persoonlijk onderzocht en heb gesproken met een aantal mensen die hetzij zelf zulke seksuele ervaringen hebben gehad of die spraken namens iemand die hen zeer nastond, dat wil zeggen een gezins- of familielid dat misbruikt is. Twee van deze personen zijn voormalige regiofunctionarissen die hun werk hebben neergelegd en die ik reeds vele jaren ken. Zij hebben mijn vertrouwen, ik weet dat zij een voorbeeldig karakter bezitten en ik geloof dat zij nooit zouden liegen. Bovendien hebben zij niets te winnen en alles te verliezen door hun ervaringen openbaar te maken.

Deze ervaringen omvatten talrijke beschrijvingen over Sai Baba die manlijke geslachtsdelen insmeert met olie, over wederzijdse masturbatie, wederzijdse orale seksuele bevrediging en zelfs over anale gemeenschap uitgevoerd door Sai Baba. Als kinderspychologe die volledig vertrouwd is met de geestelijke ontreddering die seksueel misbruik bij de slachtoffers teweegbrengt, en eveneens vertrouwd is met de klassieke gedragspatronen van het misbruik, constateerde ik tot mijn afschuw dat deze verklaringen, met daarbij de reacties van de betrokkenen, hoogst geloofwaardig waren.

Als schoolpsychologe heb ik de plicht hiervan verslag te doen. Dat betekent dat er volgens de wet van de staat Iowa van mij geŽist wordt aan de autoriteiten elke beschuldiging of gegronde reden tot verdenking te rapporteren. Als Baba alleen een gewone oplichter was die mensen hun geld afhandig maakte, zou ik stilletjes mijn eigen weg zijn gegaan, zou ik de vriendschapsbanden met toegewijden hebben gehandhaafd en het geloof van andere mensen niet hebben verstoord. Maar ik heb als functionaris van de beweging die Sathya Sai Baba heeft gepropageerd als avatar, zowel de morele als de wettelijke verplichting alle leden en leidinggevenden van deze regio en van het gehele land te waarschuwen dat elke persoon van het mannelijk geslacht ongeveer in de leeftijd van acht tot dertig jaar, potentieel gevaar loopt seksueel gemolesteerd te worden als hij naar India gaat om Sai Baba te bezoeken en een privť-onderhoud te krijgen.

Ik verwacht niet dat er ook maar iemand zal zijn die alles wat ik zeg onmiddellijk de eerste keer zal geloven. Als u, evenals ik, zelf op onderzoek wilt uitgaan, aarzel dan niet contact met mij op te nemen, dan zal ik u de gegevens verschaffen om zelf de mensen te bereiken die rechtstreekse ervaringen hebben gehad. Dan kunt u uw eigen conclusies trekken.

Begin alstublieft 'The Findings' van David Bailey te lezen op de volgende website: www.myfreeoffice.com/saibabaexposed/davidbailey.htm1

U kunt mij bellen op (319) 373-2434 of e-mail sturen naar sairama@home.com Doe dat echter alleen wanneer u oprechte belangstelling heeft voor meer informatie. Ik wens mij niet in een debat te begeven of in een woordenstrijd.

Mijn hart gaat uit naar u allen, zonder uitzondering, en mijn liefde voor u blijft onveranderd. Ik zal uw weldadige gezelschap meer missen dan u beseft. Moge God u zegenen en behoeden en u vrede geven.

Shirley Pike.