Reinier van der Sandt

Van der Zandestraat 1

4041XD Kesteren

 

 

Aan ieder die piano-, of keyboardles van mij heeft, of nog krijgt,

 

Bedankt dat je les bij mij wilt nemen. Ik zal proberen om er een zo leerzaam mogelijke periode van te maken. Veel hangt af van je eigen inzet, de snelheid waarmee je vertrouwd raakt op jouw  instrument bepaal je zelf, ik kan je daar goed advies in geven. Door de jaren heen is mij gebleken, dat continuīteit van groot belang is, regelmaat in het nemen van lessen, is erg belangrijk.

 

Ik heb regels opgesteld, die volgens mij voor beide partijen noodzakelijk zijn.

 

1. Per 1 januari 2016 bedraagt het lesgeld 12 Euro per half uur, er is geen korting op achtereenvolgende dubbele lessen van een uur, het hele jaar wordt er doorbetaald, inclusief de vakanties.

Een proefles is € 15,-, maar neem je daarna les, dan is de proefles € 12,-.

 

2. Alle schoolvakanties en vrije dagen worden doorbetaald, ik geef dan geen les, de  lessen van  incidentele vrije dagen worden, omwille van gelijkheid voor iedereen, nog in dezelfde week verplaatst.

 

Mijn vakanties in 2021 zijn;

 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021

Meivakantie 03 mei 2021 t/m 71 mei 2021

Zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2021

 

3. Het is alleen maar mogelijk gedurende een vaste regelmaat les te hebben, dit is belangrijk om voor de leerling continuīteit van vooruitgang en voor mij van inkomen te waarborgen.

 

4. Het is in principe niet mogelijk om het les nemen bij mij vlak voor een vakantie af te zeggen, en daarna weer te beginnen om op die manier betaling te ontlopen, bedenk dat het wekelijks of tweewekelijks te betalen tarief door mij zo laag is afgestemd om juist doorbetaling tijdens de vakanties voor beide partijen zinvol te laten zijn. Gebeurt het toch, of ben je op een andere manier een paar maanden of weken van het jaar afwezig, dan moet je de periode dat je geen les had alsnog betalen.

 

5. Lessen die door jouw afzeggen, of door van mijn schema afwijkende vakanties, niet zijn gegeven, kunnen vooraf worden verplaatst, dit is een extra service van mij, want als ik nog ergens anders plaats heb, wil ik dat graag voor je doen, maar het is niet vanzelfsprekend, omdat ik graag regelmaat in mijn agenda wil hebben.

 

6. De betaling van het lesgeld moet tussen de eerste en de vijftiende van iedere maand worden gedaan op NL68INGB0003335790, die overschrijving, met vermelding van de data van je lessen, adresseer je aan: Reinier van der Sandt, Van der Zandestraat 1, 4041XD Kesteren.

 

7. Als je toch niet per maand betaalt, maar in plaats daarvan over een langere periode achteraf, dan vervalt het recht op extra lessen, voor de keren die je, hetzij door ziekte, hetzij door ander verzuim, zelf hebt afgezegd. Anders is dat natuurlijk, als je over een langere periode, vooruit hebt betaald, dan is het wel mogelijk of afspraken te  verzetten, maar ook dan geldt dit alleen voor toekomstige lessen, alle verschuivingen van afspraken, dienen vooraf met mij geregeld te worden, achteraf verrekenen is niet mogelijk.