Reinier van der Sandt

Van der Zandestraat 1

4041XD Kesteren

 

 

Aan ieder die piano-, of keyboardles van mij heeft, of nog krijgt,

 

Bedankt dat je les bij mij wilt nemen. Ik zal proberen om er een zo leerzaam mogelijke periode van te maken. Veel hangt af van je eigen inzet, de snelheid waarmee je vertrouwd raakt op jouw  instrument bepaal je zelf, ik kan je daar goed advies in geven. Door de jaren heen is mij gebleken, dat continuďteit van groot belang is, regelmaat in het nemen van lessen, is erg belangrijk.

 

Ik heb regels opgesteld, die volgens mij voor beide partijen noodzakelijk zijn.

 

1. Per 1 januari 2016 bedraagt het lesgeld 12 Euro per half uur, er is geen korting op achtereenvolgende dubbele lessen van een uur, het hele jaar wordt er doorbetaald, inclusief de vakanties.

Een proefles is € 15,-, maar neem je daarna les, dan is de proefles € 12,-.

 

2. Alle vakanties en vrije dagen worden doorbetaald. Deze lopen parallel aan die van de scholen, gedurende deze vakanties geef ik geen les.        

 

Mijn vakanties 2018 – 2019  zijn voor Midden Nederland en voor het Voortgezet Onderwijs:

 

Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018

Goede Vrijdag 30 maart 2018

2e Paasdag 2 april 2018

Meivakantie 22 april 2018 t/m 6 mei 2018

Hemelvaartsdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag 21 mei 2018

Zomervakantie 14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018

 

3. Het is alleen maar mogelijk gedurende een vaste regelmaat les te hebben, dit is belangrijk om voor de leerling continuďteit van vooruitgang en voor mij van inkomen te waarborgen.

 

4. Het is in principe niet mogelijk om het les nemen bij mij vlak voor een vakantie af te zeggen, en daarna weer te beginnen om op die manier betaling te ontlopen, bedenk dat het wekelijks of tweewekelijks te betalen tarief door mij zo laag is afgestemd om juist doorbetaling tijdens de vakanties voor beide partijen zinvol te laten zijn. Gebeurt het toch, of ben je op een andere manier een paar maanden of weken van het jaar afwezig, dan moet je de periode dat je geen les had alsnog betalen.

 

5. Lessen die door jouw afzeggen, of door van mijn schema afwijkende vakanties, niet zijn gegeven, kunnen vooraf worden verplaatst, dit is een extra service van mij, want als ik nog ergens anders plaats heb, wil ik dat graag voor je doen, maar het is niet vanzelfsprekend, omdat ik graag regelmaat in mijn agenda wil hebben.

 

6. De betaling van het lesgeld moet tussen de eerste en de vijftiende van iedere maand worden gedaan op NL68INGB0003335790, die overschrijving, met vermelding van de data van je lessen, adresseer je aan: Reinier van der Sandt, Van der Zandestraat 1, 4041XD Kesteren.

 

7. Als je toch niet per maand betaalt, maar in plaats daarvan over een langere periode achteraf, dan vervalt het recht op extra lessen, voor de keren die je, hetzij door ziekte, hetzij door ander verzuim, zelf hebt afgezegd. Anders is dat natuurlijk, als je over een langere periode, vooruit hebt betaald, dan is het wel mogelijk of afspraken te  verzetten, maar ook dan geldt dit alleen voor toekomstige lessen, alle verschuivingen van afspraken, dienen vooraf met mij geregeld te worden, achteraf verrekenen is niet mogelijk.