Brief aan de premier van India

 

Deze email is naar verschillende emailadressen gestuurd, waarvan wij denken dat wij u, de Premier van India, kunnen bereiken.

Beste Mijnheer Vajpayee,

Mag ik mij voorstellen, ik ben de webmeester van een Nederlandse site http://www.exbaba.nl die, onder andere, probeert de seksuele misdaden van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba te onthullen en tot onze grote verbazing, kwamen wij er achter dat niet alleen u, maar ook verschillende andere leden van de Indiase regering, volgeling zijn van deze man, die zichzelf een Avatar noemt.

Wij willen u op de hoogte stellen van de negatieve kanten van deze man, en we willen onze gevoelens daarover uitspreken, met onze excuses u dit zo te zeggen, maar wij denken dat wij dit moeten doen; hoe kan het gebeuren dat u, Mr. Vajpayee, de Premier van India, toegewijd schijnt te zijn aan een homoseksuele pedofiele fraudeur...?

Wij kunnen bewijzen, dat de heer Sai Baba jonge mannelijke studenten, gedurende reeds 50 jaar, seksueel molesteert tot aan de dag van vandaag, 6 mei 2001, door een onderzoek dat wij gedaan hebben naar mannelijke studenten, die in de ashram in Puttaparthi in India wonen. Natuurlijk is er veel meer, wij hebben getuigenissen van - nu - ex Sai Baba devotees, ook in de Engelse taal, die de seksuele misdaden beschrijven, die Sai Baba met hen bedrijft.

Wij weten dat deze man goede dingen heeft gedaan voor de economie in Puttaparthi en Bangalore, wij hebben bijvoorbeeld de foto's van de inwijdingsceremonie, die op onze site staan en waarop het Nederlandse volk u kan zien, van het Sai Hospitaal in Bangalore gezien, maar... mijnheer Vajpayee, hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit kan gebeuren?

Wij willen over bepaalde dingen vragen stellen:

1. Bent u een toegewijde van de heer Sai Baba ?

2. Wist u reeds van de serieuze beschuldigingen tegen Sai Baba?

3. Gaat u iets doen aan de pedofiele misdaden die door de heer Sai Baba bedreven worden?

Alle mensen in Nederland zijn erg bezorgd over het feit dat dit zomaar kan gebeuren, wij zouden graag uw mening hierover hebben...

 

Hoogachtend,

Exit Baba

info@exbaba.nl