Dr. Hislops ontkenningen.

 

Open e-mail van Conny Larsson

24 maart 2001.

Aan alle vrienden die de leugens omtrent Sai Baba aan het licht brengen.

Omdat ik heb gemerkt dat er buiten de Sai - organisatie een brief over Dr. Hislop rondgaat waarin wordt gezegd dat hij niet wist wat er aan seksuele molestaties gaande was tussen Sai Baba en zijn studenten, kan ik daarover slechts mijn eigen verhaal doen, zodat jullie zelf kunnen bepalen wat waar is en wat niet.

In het jaar 1973 was ik secretaris bij Maharishi. Een zekere Dr. Hislop kende ik toen nog niet; ik kwam iets over hem te weten door een brief die deze Dr. Hislop aan Maharishi had geschreven. Hij zei daarin dat hij niet in de TM-beweging kon blijven omdat hij nu God ontmoet had in de vorm van de Sai Avatar. Hij verklaarde dat hij hierbij de Maharishi en de TM-beweging verliet.

De Maharishi had veel tijd en energie gestoken in Dr. Hislop; hij liet hem als eerste zijn boodschap onderwijzen in het westen en stelde hem ook enige tijd aan als zijn secretaris. Daarom voelde hij zich door Hislop in de steek gelaten en hij vroeg mij hem een brief te schrijven over alle mooie dingen die binnen de TM-beweging plaatsvonden en dat hij, Dr. Hislop, daarin vanzelfsprekend een rol te vervullen had.
Hij verzocht hem bovendien deze nieuwe meester niet te volgen omdat hij geenszins de Avatar was. Dr. Hislop kreeg in deze brief de boodschap dat hij een duister pad ging volgen.

Ikzelf, die deze brief aan Dr. Hislop moest schrijven, was zeer verwonderd over Maharishi’s prompte reactie, maar ik kon slechts schrijven wat mijn meester mij opdroeg. Ik had vóór die tijd nog nooit iets over deze Sai Baba gehoord, dus ik dacht dat hij een gewone Indiase goeroe was die zijn volgelingen voor de gek hield en ik vergat de hele zaak nadat de brief was verstuurd. Van Dr. Hislop werd nooit meer iets vernomen en ook hem vergat ik.

Toen, tien jaar later, lang nadat ik de Maharshi had verlaten en Sai Baba als mijn God en Avatar had gevonden, en hem in alle opzichten volkomen was toegewijd, kwam ik Dr. Hislop in Puttaparthi tegen in zijn functie als voorzitter van de Sai-organisatie in de Verenigde Staten.
Ik denk dat het in 1983 was.
Mijn levensverhaal was bij Sai devotees over de gehele wereld populair geworden en ik werd uitgenodigd daarover te komen vertellen voor zijn Amerikaanse Sai-groep die op dat ogenblik ook in Puttaparthi op bezoek was.

Het was hem opgevallen dat ik een groot aantal interviews van Sai Baba kreeg, zowel privé als met de groep. Toen hij mij uitnodigde had ik tijdens deze reis al vijf interviews gekregen en er zouden nog meer volgen.
Toen hij had vernomen wat ik met Sai Baba had beleefd, vertelde hij mij dat hij de Dr. Hislop was aan wie de Maharshi tien jaar eerder een brief had gestuurd. Daarop vielen wij elkaar in de armen en prezen Heer Sai die zo knap was geweest onze levensopdracht zo lang van tevoren te plannen. Tenminste zo dachten wij er toen over. Na de bijeenkomst met zijn groep vroeg hij mij nog even te blijven en informeerde naar de reden van de vele interviews die Baba mij gaf.

En daar ik geloofde dat alle handelingen die Sai Baba bij mij verrichtte goddelijk van oorsprong waren, vertelde ik ALLES over de seks die wij hadden, dingen die op Sai Baba’s eigen verzoek plaatsvonden en niet op het mijne. Ik vertelde zowel over het olieën als over de masturbatie, de orale seks enzovoort.
In zijn ogen las ik dat hij geschokt was; voorts zei hij dat hij erover met Sai Baba moest spreken.
Toen wij uiteen gingen was hij zichtbaar aangedaan; wat had ik zonder het te beseffen in hem teweeggebracht? Daar ik geloofde dat het allemaal goddelijk van aard was, vond ik er niets verkeerds aan om het hem te vertellen.

Dr. Hislop liet een dag voorbij gaan voordat hij erin toestemde de lunch samen met Sai Baba te gebruiken. Sneller dan ooit stond hij op, want hij had Baba geconfronteerd met een vraag naar zijn seksuele belangstelling voor mij.
Wij kennen Dr. Hislop allemaal als een oprechte zoeker die zijn onderzoek niet snel zal staken.
En dat deed hij ook zeker niet. Weer spraken wij er samen over. Toen vertelde hij mij dat op het ogenblik dat hij de vraag te berde bracht, Baba geantwoord had: ‘Dit gaat u niet aan. U begrijpt niet wat goddelijk is.’ Toen hij erover bleef doorvragen, werd hij uit de kamer gegooid en werd hem gevraagd te vertrekken. Hij vertelde mij dat Sai Baba zeer ontsteld was door zijn vragen.

Daar ik in mijn onnozelheid al mijn ervaringen met Sai Baba’s seksuele spelletjes aan Dr. Hislop had verteld, was het hem absoluut duidelijk wat er aan de hand was. Hij vroeg mij zelfs of ik er zelf van had genoten. Ik zei: ‘Nee, deze dingen gingen van Baba uit, niet van mij.’
Verder vroeg hij mij of ik een verbetering in mijn levenskracht (kundalini) had waargenomen.
‘Nee,’ antwoordde ik. Sai Baba wenste dit met mij te doen en ik liet het toe omdat hij voor mij God was. Destijds twijfelde ik niet aan deze God.

Daarna praatten wij hierover niet meer met elkaar en wij vertrokken uit Puttaparthi.

Heeft hij iets met deze wetenschap gedaan? Heeft hij het later allemaal horen tegenspreken?
Ik heb hem naar waarheid verteld over dit seksuele misbruik en mijn verhaal kon als niets anders worden opgevat dan als seksueel misbruik. Dit blijkt uit zijn geschokte reactie op de dag dat ik het hem voor het eerst vertelde. Als hij dit op een later tijdstip ontkent, dan is hij op dezelfde manier bezig als alle Sai-voormannen en nee schuddende leden van de Sai-organisatie

Al zou Sai Baba ons in het openbaar verkrachten, dan nog zou het niets baten. Zij zouden blijven denken dat het een goddelijke handeling was aangezien zij hun geloof niet willen verliezen. Wij kunnen het van de domheid niet winnen; wij moeten haar achter ons laten en onze eigen weg vervolgen.

Dus het antwoord op de vraag of Dr. Hislop van Sai Baba’s aanrandingen afwist, is een volmondig JA en nog eens JA. Een ieder die iets anders zegt is een leugenaar.

Wat kunnen wij echter verwachten van het soort mensen dat een leraar wil volgen die zijn leven lang leugens heeft verteld over zichzelf, vanaf de allereerste dag?

Met vriendelijke groeten,
Conny Larsson
(vroegere volgeling).

PS. Aarzel alsjeblieft niet om deze brief te verspreiden!

Noten van de vertaler: