Brief van Terry en Richard Nelson

 

Beste mensen,

Met grote pijn en droefheid richten wij dit schrijven aan jullie en de reden waarom wij dit doen, zal velen van jullie waarschijnlijk shockeren en doen walgen, want dit is onze officiŽle terugtreding uit de Sathya Sai Organisatie en het Santa Barbara Centrum.

Allereerst zouden wij graag willen zeggen, dat wij nooit eerder het voorrecht hebben gehad om zoveel prachtige, liefhebbende, open en spiritueel toegewijde mensen te hebben leren kennen. Wij danken jullie allen voor jullie minzame en vriendelijke steun bij het samenwerken aan onze spirituele groei en ontwikkeling.

Twintig jaar lang wilden we niet weten van gerommel en geruchten over corruptie, bedrog en seksuele daden van Sai Baba; we waren boos en verbitterd ten opzichte van die ‘kwaadsprekers en onruststokers’ …. Toen ongeveer twee maanden geleden het ons diep trof en wel uit een zeer betrouwbare bron; een aantijging van grof seksueel misbruik, begaan door onze ‘Heer der Heren’ van een teenager jongen, die was opgevoed om Sai Baba te beschouwen als ‘God op aarde’ – een jongen die altijd zou helpen en nooit zou kwetsen, (Help Ever , Hurt Never) in een gezin dat geheel was toegewijd aan Sai Baba en hun leven voor hem inzette. Zij waren en zijn verbijsterd! Ongeveer terzelfder tijd hoorden we van een brief die aan de Organisatie werd gezonden door een wanhopige moeder van een veertienjarige jongen, waarin zij Baba beschuldigde van aanranding van haar zoon.

Toen wij deze voorvallen vernamen, begonnen wij met een eigen onderzoek, en toen ging de ‘Doos van Pandora’ open! Toen gingen onze oren en ogen open ….voor de aantijgingen en beschuldigingen (geen geruchten of geroddel) van talrijke schriftelijke berichten van over de hele wereld betreffende seksuele uitbuiting gedurende vele jaren. Zoveel onschuld verdwenen en zoveel levens kapot!

De leiders van de Sai Baba Organisatie zijn vele jaren – en nog steeds – op de hoogte geweest van deze voortdurende seksuele activiteit …. Toegevend dat het gebeurt, het oogluikend toelatend en het op talloze manieren trachten te beredeneren met volslagen onzin, namelijk ‘het verheffen van Kundalini’, ‘zalving om te zuiveren’, of hen van hun ‘jonge wellustige verlangens’ af te helpen. Wij vinden zoiets belachelijk!

Voor de devotees is dit allemaal diep geheim gehouden. Is dit niet een typisch kenmerk van een sekte? De kwestie is niet of Sai Baba deze dingen deed of niet … het staat bekend dat hij zulks heeft gedaan ….maar eerder of hij niet of wel gerechtigd is dit te doen. Is dit goddelijke activiteit? Vinden jullie het goed? In de Verenigde Staten geldt dit als een misdadig seksueel vergrijp.

Welnu, we zijn bedrogen en voelen ons verbijsterd en diep bedroefd.We zullen het echter overleven en we voelen ons sterker door ten langen leste dit zondige gedrag het hoofd te bieden. Niet passief door het maken van excuses en er vrede mee te hebben.Wij doen dit geheel oprecht, en als dit niet zo is, dan zijn we nietsnutten. Het zij zo!

Wij verzoeken jullie ons hartverscheurend besluit de Sai Baba Organisatie te verlaten te honoreren en te respecteren. Weet ook dat deze daad onzerzijds niet is bedoeld om erover te discussiŽren of te debatteren. Nu niet en later ook niet. Dat zou alleen maar boosheid en pijn veroorzaken; iets waarvan we de liefde die wij jullie toedragen, onwaardig achten.

Wij geloven echt dat de meesten van ons betere mensen zijn geworden door de Leringen waarin we door Sai Baba werden onderwezen. Deze Leringen zijn eeuwige Waarheden, die door de eeuwen heen hebben weerklonken. Toen we ons bewust werden van het feit dat zijn leven niet in harmonie was met zijn boodschap, stond het als een paal boven water dat het ontwaken, hoe lang het ook zal duren, op zichzelf een grote zegen is, omdat het ons verenigt met ons centrale wezen, het Licht in ons en de ware God in ons hart.Wij zijn onze eigen bron van liefde, vrede en vrijheid. HET bevindt zich niet hier, noch daar, in de vermomming van een ‘Avatar’. Door niet zelfstandig te denken, geven we onze vrijheid prijs; het aanvaarden van allerlei lege woordenpraal wordt ons in onze vroegste jeugd al ingeprent.

Nooit weer zullen we onze ‘God in ons’ opgeven aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en aanvaarding. ‘Wees allereerst trouw aan uw eigen zelf’ en ‘De Waarheid zal je bevrijden’.

Onze harten gaan uit naar een ieder van jullie en onze liefde voor jullie blijft standvastig. Moge God jullie zegenen en bewaren, en jullie vrede schenken.

Terry en Richard Nelson