Brief van Marina de Kraker

 

Beste vrienden,

Mijn hart gaat uit naar hen die zich bevinden te midden van innerlijke beroering, en de pijn blijven voelen vanwege reacties te worden bedrogen door personen als Sai Baba.

Ik ben vier jaar getrouwd met Hans de Kraker en ik heb een interessant verhaal te vertellen aangaande de stuwkracht met betrekking tot de persoonlijke problemen die het proces van een enkeling hoe om te gaan met de huidige problemen, insluiten. Misschien zal ik een volgende keer hier met jullie verder op ingaan, maar intussen zou ik graag een aparte boodschap aan jullie willen overbrengen.

Ik leef mee met alle slachtoffers, familie, vrienden en kennissen, en allen die nog komen, die getroffen zijn door de wetenschap dat Sai Baba misbruik heeft gemaakt van zijn positie, door het vertrouwen van mensen te schaden. En niet vergeten het systematisch seksuele misbruik te noemen.Het is een pijnlijk proces, maar niet zonder een zilveren rand. Sai Baba vertegenwoordigt, samen met veel andere machtige figuren in de wereld, het geopenbaarde en niet geopenbaarde bewustzijn van de mensen van hun organisatie of hun cultuur. Tot zover valt niemand te beschuldigen.

Net als een ieder van ons, is hij verantwoordelijk voor het bepalen van zijn eigen lot. Als mens, zoals jij en ik, zal hij aan lijden onderhevig zijn. Maar zijn show zal doorgaan, zolang er mensen zijn die voelen dat zij het nodig hebben. Blijf hen respecteren die nog steeds niet blindelings, maar uit vrees, toegewijden willen blijven. Als wij onszelf nauwkeurig onderzoeken, zullen we ontdekken dat dit de reden was waarom ook wij ons in de eerste plaats veilig wilden stellen.

Leven vanuit jezelf is nooit een gemakkelijke opgave, is het niet? Alles wat we doen is enkel en alleen maar om pijn te vermijden en dat schept ons vreugde: ‘PIJN TE VERMIJDEN’.

Niemand wil zich alleen voelen. Wat wij willen, is deel uit te maken van iets dat veel groter is dan ons zogenaamde waarneembare kleine zelf. Voortdurend slachtoffer blijven, leven met een leugen, jezelf tot slaaf maken van indoctrinaties door anderen opgelegd, werkt verlammend en oneerbiedig ten opzichte van jezelf. Binnen enige van deze systemen zul je nooit ware liefde of zekerheid vinden. Dus het punt dat ik hier weergeef, is: wees moedig, kijk eerlijk naar jezelf en vraag je af waarom je niet bij jezelf blijft? Waarom buiten jezelf zoeken naar de liefde die je waarlijk verlangt? Graaf diep in jezelf en vind de antwoorden, wees eerlijk tegen jezelf, wees waakzaam, draag dit jezelf op. Dit is een waardig doel. Vijftien jaar ben ik in Australië intens werkzaam geweest in de geneeskunde als trainster.Ik heb de eer gehad op te trekken met veel personen die emotioneel, fysiek en seksueel waren misbruikt. Het maakt niet uit van wat voor misbruik sprake is. Er bestaat geen werkelijk verschil. Je vertrouwen is weergaloos geschonden.

Door het bouwen van muren om je heen, en hen, die je zo innig liefhad uit je leven te bannen, verschans je je steeds meer achter de status van slachtoffer. Wat is hier dus aan de hand? Als je jezelf niet wijdt aan de zo dringend nodige zelfgenezing van je leven, dan zul je, droevig genoeg, slachtoffer blijven.

Deze status schenkt jou geen kracht. Het patroon herhaalt zich telkens weer. Je gevoel ongelukkig en ontevreden te zijn, zullen blijven bestaan. Er bestaat slechts één weg om hieraan te ontkomen en dat is om de weg naar binnen te gaan. Dikwijls kan dat proces niet verstandelijk worden verklaard. Je zult zelfs dit moeten loslaten en voelen hoe je je weg moet vervolgen. Als je weerstand biedt, zul je alleen maar pijn waarnemen.

Weerstand tegen wat?…

De aanvaarding van liefde voor je eigen ware zelf en het inzien dat de pijn die je lijdt niets heeft te maken met iemand buiten jezelf. Houd op anderen de schuld te geven van de toestand waarin je je bevindt. Je gevoelens van pijn, boosheid, haat, wrok, schaamte, minachting en al het andere niet genoemde, moeten op een bepaald moment in je leven worden erkend. Waarom niet nu? Voel het, erken het, geef het toe en laat het los. Schreeuw het uit, totdat er absoluut niets meer is om over te schreeuwen. Voel het. Voel het … Voel het.

Vorige week had ik de eer deel te nemen aan een besloten bijeenkomst voor vrouwen in de Blue Mountains (Sydney). Ik werd geïnspireerd door de ongelofelijke moed van deze vrouwen door de verantwoordelijkheid van hun zelfgenezing op zich te nemen. Ik herinner me in het bijzonder dat ik keek naar twee van deze vrouwen die met grote volharding zich inspanden om hun persoonlijke problemen te overwinnen. De schoonheid die vanuit hun eigen innerlijk straalde als je bij hen door een paar lagen heenkeek, was schoner dan welke zonsopgang ook die ik ooit heb ervaren. Het wonder en de schoonheid die onder deze lagen verborgen ligt, is zo bekoorlijk.

Om je kwetsbaar op te stellen, vereist een ongelofelijke kracht. De geestesgesteldheid van de mens kan slechts zuiver voor zichzelf preken. Deze vrouwen gaan door met zelfgenezing, door laag na laag weg te nemen. Hun kracht door hun kwetsbare opstelling – die ruimte van zuivere openheid waarin geven en ontvangen van liefde onvoorwaardelijk zijn – zal voor hen een zeldzaam heerlijk leven scheppen, omdat er niets meer is te verbergen. Je zult nooit meer de oude zelfde zijn. Het is zo’n waardevol doel. Dus hoe gaan we nu verder?

Het is tijd voor zelfgenezing. Neem daarvoor nu de verantwoordelijkheid. Maak gebruik van alle steun die je kunt krijgen, familie, vrienden en raadgevers. Er zijn in deze wereld heel veel werkelijk verbazingwekkend goede genezers, maak er gebruik van ter wille van jezelf. En denk aan al die prachtige mensen in je leven; zij zijn er omdat jij het zo hebt gemaakt. Zij zijn er om je te ondersteunen. Wees niet bang om hulp te vragen. Daar zijn vrienden voor. Weet dat personen als Sai Baba hun lot al onder ogen hebben gezien. Dan is van jouw kant geen energie meer vereist.. Bevrijd jezelf onmiddellijk, ga door en volg je eigen weg.

Weet dat niemand je de veiligheid en ware liefde die je zoekt, kan schenken. Alleen jij kunt dat. Volg de veranderingen, wetend dat je vrij bent. Hoe meer je loslaat, des te groter zal je ware liefde in jezelf openbaar worden. Doe dit niet, omdat ik het zeg. Wees moedig en ga het na bij jezelf. Laat het hier niet bij zitten, kom en wees onze reisgenoot. Het zal anderen inspireren in je voetstappen te treden.

Deel je gaven met de wereld. En dit is de schijnbare tegenstrijdigheid waarop je hebt gewacht. Wanneer je je tevreden voelt en in harmonie leeft met jezelf en iedere seconde van je leven ten volle geniet, zie dan in dat jouw ontplooiing niet voor jou was. Het is voor al degenen die niet zijn open gebloeid. Het is voor de hele mensheid. Dit is ons levensdoel. Maar dit wist je al, is het niet?

GENIET !!!

Met overvloedige liefde breng ik speciale hulde aan Hans die mij dit alles openbaarde.

Ik groet jullie allen op jullie reis.

Marina de Kraker