Brief van Hans de Kraker

 

Maandag, 2 april 2001

Onderwerp: Hoe ging je ermee om?

Beste vrienden,

Ik ben begonnen een samenvatting te geven van ‘succesvolle verwerkingen’ van alle feiten betreffende Sai Baba.

Ik ontmoet veel mensen die met zichzelf overhoop liggen, en ik denk dat de beste manier om hen te begrijpen en te ondersteunen is, om alles op hun eigen tempo en tijd te laten verwerken. Pressie maakt het voor hen zeer moeilijk en men heeft tijd nodig. Dat had ik ook!!!

We zijn alert geworden en hebben heel wat informatie verzameld gedurende het vorige jaar. Toen het begon, ontdekten we stap voor stap wat er aan de hand was en langzamerhand kregen we een andere instelling en een ruimere denkwijze.

Thans beschikken we over een overstelpende hoeveelheid informatie die zeer verpletterend werkt voor de mensen die nergens van wisten. Een maand geleden ben ik naar ItaliŽ gevlogen en heb ik gesproken met een van de hoofdpersonen van de groep waarmee ik gewoonlijk reisde en vanwege de taalbarriŤre kwam de informatie moeilijk over. De ‘Findings’ hebben een vernietigende uitwerking gehad in ItaliŽ. Zo heb ik ook gesproken met Sai vrienden in Turkije en dan gebeurt veelal hetzelfde… (ik ga daar misschien naartoe om hen te ontmoeten). Daar leiden mijn vrienden het enige centrum in Turkije (Istanboel). Zij zijn geen SB- devotees meer.

We dragen veel bij aan het proces dat de feiten wat SB betreft aan het licht brengt, maar het wordt echter steeds duidelijker dat wij slechts op voorhand een structuur afbreken, maar dat wij de mensen geen valscherm of een vangnet aanbieden, terwijl wij allen bij machte zijn om niet alleen de waarheid bloot te leggen, maar ook dit vangnet aan te bieden.

Gedurende enige tijd heb ik gesproken met mensen die precies zulke ervaringen hebben gehad als ik, en erger… Hen te helpen via de telefoon is zeer duur (meestal waren het gesprekken naar het buitenland) en tijdverslindend.

Het betekende voor ons allen een grote desillusie en een verwerking van de verschrikkelijke feiten. We moeten allen onze kleine ‘juwelen’ aan deze mensen aanbieden! Hoe gingen wij positief om met de informatie? Wij waren gebroken, gingen door een proces van verwerken en aanvaarden; sommigen met een partner die ‘de Heer’ trouw bleef of een dochter die bleef geloven..., maar wij hebben het verwerkt en zijn gevorderd. We kunnen thans zeggen dat wij constructief met de uitdaging zijn omgegaan en voort zijn gegaan op het pad van zelfonderzoek naar de Grote Liefdevolle Allen en Allesomvattende Schepper..

Hier kunnen we niet volstaan met de afbraak van een Sai Wereld te bieden, maar ook het plan en de weg naar een constructieve toekomst.

Onze gezamenlijke ervaringen hoe om te gaan met de ‘Sai werkelijkheid’ vormen een ware schat en deze beschikbaar te stellen aan hen die zich nog in het beginstadium van verwerking bevinden, zou een wezenlijke ondersteuning kunnen zijn voor velen die in het exit-stadium verkeren.

Dit is een hele onderneming en zal wel wat tijd kosten. Ik zou het heel fijn van jullie vinden als jullie me zouden kunnen schrijven hoe je op een positieve wijze bent omgegaan met je ‘Sai-ontgoocheling’ en waar en hoe je er bovenop kwam.

Ik ben van plan de ‘rode draad’ en de gemeenschappelijke gedachten te publiceren om hen die achter de waarheid zijn gekomen of de informatie en feiten over SB opvragen, te helpen. Er is geen sluitingsdatum, ik zal niemand opjagen en wie het ook maar kan, wie ook maar meent dat hij zijn ‘kleine schatten’ kan bijdragen, wordt hierbij uitgenodigd dit te doen. Als dit kan helpen, dan is dit maar weinig in vergelijking met de grote uitdaging en hevige pijn waar heel veel mensen nog steeds doorheen gaan.

Maak je ‘schatten’ alsjeblieft over naar het volgende adres:

support@saibabathefindings.intranets.com

Het allerbeste

Hans