Brief van Glen Meloy

aan senator Feinstein

 

Van: Glen Meloy

Datum: 22 mei 2000 14:41:38-0700

Aan: Senator@Feinstein.senate.gov

Onderwerp: Seksuele molestaties van burgers uit de V.S. in

India door een internationaal bekende spirituele leider.

 

* Edelhoogachtbare mevrouw Dianne Feinstein

* Edelhoogachtbare mevrouw Barbara Boxer

* Edelhoogachtbare mevrouw Mary Bono

* Geachte Senatoren Feinstein, Boxer en Congreslid Bono

 

* Ik schrijf bij dezen elk van u omdat de molestaties van onschuldige burgers uit de Verenigde Staten door de zogenaamde spirituele leider, Sathya Sai Baba in India, te helpen ontmaskeren en te doen stoppen.

* De misbruiken worden begaan door de spirituele sekteleider Sathya Sai Baba, die aan het hoofd staat van wat nu wel de grootste - 100 miljoen volgelingen - spirituele organisatie ter wereld kan worden genoemd.

* Alle feitelijke misbruiken hebben, voor zover wij weten, plaatsgevonden in India.

* Het merendeel van de gevallen heeft betrekking op jongens vanonder en boven de tien jaar, hoewel er ook gevallen zijn met betrekking tot oudere jongens en mannen.

* De meeste slachtoffers zijn vanaf hun kinderjaren opgevoed met het geloof, dat deze spirituele leider een incarnatie van God in menselijke vorm is, met alle vermogens die de menselijke voorstellingskracht van de God der goden zou kunnen vormen.

* Vanaf hun geboorte is de slachtoffers onderwezen dat, wat Sai Baba zegt, de absolute waarheid is en dat onder geen enkele omstandigheid aan hem zou kunnen worden getwijfeld.

* Zijn internationale organisatie heeft honderden centra in bijna elk land ter wereld en elke geografische regio heeft diverse regionale coŲrdinatoren die op machtsposities zijn aangesteld om al zijn activiteiten in hun respectievelijke landen te laten uitvoeren.

* Hij beroept zich op veel universele waarheden die niet van hem zijn, maar hij stelt zijn leringen centraal. Uit alle bevolkingslagen en van elk beroep heeft hij mensen onder zijn invloed weten te brengen, waaronder artsen, psychiaters en psychologen.

* Zijn rijk is zeer uitgestrekt en elke dag trekt hij uit alle landen van de wereld duizenden bezoekers en toegewijden tot zich, waaronder eerste ministers, presidenten, federale- en staatsfunctionarissen, film- en rocksterren, enzovoort. Men dacht dat zelfs de vrouw van de president zijn ashram tijdens haar jongste reis naar India wilde bezoeken. Het gerucht gaat dat Al Gore een klasgenoot van Isaac Tigret was en Sai Baba kent.

* Ik ben bang dat de politiek dit misbruik in de doofpot zal stoppen, en daarom vraag ik elk van u om in goede samenwerking met elkaar te voorkomen dat dit gaat gebeuren.

* De molestaties vinden gewoonlijk plaats in het achterkamertje dat 'interviewkamer' wordt genoemd, terwijl de ouders aan de voorzijde van een groot gordijn zitten dat toegang geeft aan het achterkamertje.

* De jongens worden door Sai Baba zelf uitgekozen, terwijl hij tussen de menigten loopt en uitzoekt wat een willekeurige uitnodiging voor een interview schijnt te zijn.

* Het begint gewoonlijk met een gezinsinterview en daarna worden de jongens afzonderlijk het privťkamertje binnengeroepen.

* De molestaties schijnen een vast patroon te volgen, verdeeld over een periode van 2 of 3 dagen en gewoonlijk gaat het om meer dan ťťn interview.

* Deze gebeurtenissen komen bijna iedere dag voor en zijn begeerte schijnt onverzadigbaar te zijn.

* Zijn misdragingen beginnen met simpelweg een kus en gaan dan verder met orale en anale sekshandelingen, het inwrijven van de geslachtsdelen, het geven van geld, beloften onderwijs te mogen gaan volgen, waarschuwingen om niets tegen hun ouders te zeggen en dat de dorpspolitie zal worden ingeschakeld om de slachtoffers die van plan waren zijn handelingen te ontmaskeren, te vermoorden.

* Al deze activiteiten worden ondernomen onder de zogenaamde algemene term van volkomen waarheid en goedheid, hetgeen tot uitdrukking komt door het bouwen van grote ziekenhuizen, waarin alle patiŽnten gratis worden behandeld en de bouw van grandioze onderwijsinstituten over geheel India verspreid, zowel voor mannen als voor vrouwen, beginnend met lager onderwijs tot onderwijs op academisch niveau voor het verkrijgen van een hoge doctorale graad in de laserfysica.

* Vele miljoenen dollars worden in de Verenigde Staten weggesluisd naar de diverse stichtingen in India via een 501C3 overkoepelende organisatie in Tustin, CaliforniŽ. Deze donaties hebben wel meer dan 50 miljoen bedragen, zoals van toegewijden als Isaac Tigret, de eigenaar van het 'House of Blues' en de vroegere stichter van de 'Hard Rock Cafe's. Velen hebben hun hele bezit bij testament aan deze monsterbedrieger overgemaakt.

* De meeste leidslieden van de organisatie vegen alles van tafel en redeneren dat God alles kan doen wat hij wil en dat wij, armzalige stervelingen, Gods wegen niet kunnen begrijpen.

* Sommigen van ons hebben uit de eerste hand verhalen van de slachtoffers en hun ouders gehoord en sommige van deze verhalen zijn ook regelrecht aan de leiders doorgegeven, maar zij hebben tot nu toe geweigerd hun leden te waarschuwen. Velen van hen hebben deze onthullingen en beweringen jarenlang in de doofpot gestopt.

 

VRAGEN:

* Bestaat de mogelijkheid om de leiders van de organisatie in de Verenigde Staten - waarvan sommigen arts en bevoegd psycholoog zijn - die de verhalen van slachtoffers in de VS en hun ouders uit de eerste hand hebben, bij de wet te dwingen deze verhalen aan de autoriteiten in de VS te rapporteren, zelfs wanneer de feitelijke misdaden in India zijn geschied?

* Welke noodzakelijke stappen moeten worden ondernomen om het juiste bewijsmateriaal te verkrijgen, opdat zowel hier als in India, het voor het gerechtshof aanvaardbaar kan zijn?

* Zou het tot enig voordeel of nadeel strekken om de FBI op een vroeg tijdstip voor het onderzoek in te schakelen?

* Wie zijn de internationale specialisten op het gebied van procedures die succes hebben gehad?

* Kunnen wij het ministerie van buitenlandse zaken via onze leiders in het congres opdragen, om alle nietsvermoedende ouders die op reis gaan naar de ashram van Sai Baba, te waarschuwen?

* Kunnen wij de bewindslieden en leiders van de Sai Baba Organisatie (501C3 in Tustin, CaliforniŽ) onder druk zetten, om het gehele ledental te waarschuwen vanwege deze ernstige aantijgingen, waarvan de zogenaamde leiders al vele jaren op de hoogte zijn?

* Ik heb een e-mail naar de ambassadeur van India gezonden, maar ik heb geen antwoord ontvangen. Kan iemand van u hem vragen wat betreft deze aantijgingen?

 

MIJN ACHTERGROND

* Ik woon in CaliforniŽ en tot heden (04-07-2000) ben ook ik bijna 26 jaar trouw lid van deze organisatie geweest.

* Toen ik uit de eerste hand bericht over molestaties ontving van een moeder en haar zoon, die ik al 15 jaar kende, was ik werkelijk geschokt en vandaar deze reactie.

* Thans blijkt uit mijn persoonlijk onderzoek, dat er in verscheidene landen over de gehele wereld veel gevallen aan het licht zijn gekomen, maar ik ben ervan overtuigd dat er niets zal gebeuren, totdat de westerse landen druk gaan uitoefenen op de Indiase regering en de Amerikaanse functionarissen om dit misbruik van onschuldige, nietsvermoedende kinderen te stoppen .

* Ik weet waar veel beenderen liggen begraven en ik heb een tamelijk betrouwbare lijst van karakterbeschrijvingen, etc.etc.

* Mijn enige motivatie is om de aandacht te vestigen op dit misbruik en er een eind aan te maken. Met de meeste hoogachting, Glen Meloy