Moeten de geschriften herschreven

worden?

 

Nagezonden boodschap

Datum: maandag 21 augustus 2000

Van: Mike/Shirley sairama@home.com

Organisatie: @ Home Network

To: turtledove@aol.com

Onderwerp: Moeten de geschriften herschreven worden?

Lieve vrienden,

Lees alsjeblieft deze hartverscheurende, maar verbazingwekkende beschrijving van een vader en echtgenoot, die, zoals zo velen van ons, uiteindelijk tot de ontdekking is gekomen dat wij allen lid waren van een sekte die niet slechts door de monsterleider SB, maar door alle zogenaamde leiders van de Sai Organisatie zijn bedrogen.

Lees over de moed die voor liefhebbende ouders nodig is om voor hun dierbare kinderen de juiste keuzes te maken.

Lees hoe Drucker en de zijnen alle advaitische (= non-dualistische) leringen hebben verdraaid tot een raadselachtige onzin, die een nieuw dieptepunt bereikt wanneer zij trachten de feitelijke verkrachtingen en molestaties verstandelijk te verklaren en te beschrijven als zijnde slechts een droom, omdat niemand van ons in werkelijkheid het lichaam is. De geestelijke brabbeltaal van Al Drucker wordt nu klaarblijkelijk als een witboek verspreid door actieve devotees, om te trachten ex-devotees (de verloren schapen) terug naar de kudde te brengen. Mijn God, wat een onzin!

Moeten de geschriften herschreven worden?

(Vergeef me, broeders en zusters, dat ik anoniem blijf. Voorlopig, denk ik, kan ik enig nuttig werk verrichten door onbekend te blijven.

Veronderstel dat mijn voorbeeld van vertrouwen en geloof in Sai Baba anderen – in het bijzonder jonge jongens en mannen tot de leeftijd van ongeveer 35 jaar – te kennen geeft dat het seksueel veilig is om met Sai Baba te verkeren.

Hoe kan ik hen – en hun ouders, familie en bekenden - dan in alle oprechtheid tegemoetkomen, wanneer zij verongelukken? Als zij zelf pedofiel zijn lastig gevallen of homoseksueel door Sai Baba zijn aangerand (zoals zo velen uit alle delen van de wereld dit feitelijk hebben meegemaakt).

Ik kan en zal nooit en te nimmer enige verbinding willen hebben met de naam van Sai Baba om anderen te misleiden. Tot voor kort hebben mijn vrouw en ik erover gedacht om ons kind te laten inschrijven voor één van Sai Baba’s scholen. Echter, naar aanleiding van verhalen uit de eerste hand van slachtoffers en persoonlijke gesprekken met slachtoffers van verschillende nationaliteiten, wisten wij als ouders instinctief wat onze plicht was.

Het doet er niet toe hoe wij ook over de goddelijkheid van Sai Baba mogen denken, of van welke vermeende Godmens dan ook, wij zijn stervelingen en derhalve zijn wij feilbaar. Hoe kan ik, wiens individualiteit, zuiverheid en heiligheid nog niet tot hun volle recht zijn gekomen, enig ander wezen zelfrealisatie, zuiverheid en heiligheid op de juiste wijze bijbrengen?

Wij mogen het recht hebben ons te verheugen over of te lijden onder de consequenties van ons geloof, maar we hebben niet het recht onze kleine jongen aan het kwaad bloot te stellen.

Sai devotees zijn begonnen met het laten circuleren van een kopie van gesprekken door Jani en Al Drucker in het retraitehuis van Sai Baba in Engeland, april 2000. Zij verwijzen naar de verkrachting van Jaani in een Sai Centrum. Het hoofdthema van de beide gesprekken luidt als volgt: Jaani is niet haar lichaam. Zij verkeert slechts in een droomtoestand. En omdat Jani niet haar lichaam is, maar slechts het eeuwige Atma, is zij nooit verkracht.

Daar deze beide mensen buitengewoon grote invloed hebben op een aanzienlijk aantal Sai devotees, denk ik dat het de moeite loont wat zij zeggen te bestrijden.

Twee ijverige ‘broeders’ van mij die het materiaal van Drucker hebben ingedronken, zijn kortgeleden naar mij toe gekomen om te trachten mij terug te leiden naar de kudde van Sai. Op het kopie dat zij hebben afgegeven, schreef een van deze mensen een aantekening voor mijn vrouw en mij. Het luidde: ‘Lees dit regelmatig tot de boodschap eindelijk is doorgedrongen.’ (Met andere woorden, lees niet de Bhagavad Gita, maar lees Jani en Al Drucker!)

Toen zei hij: ‘Je beseft natuurlijk wel dat, als men de antichrist wil ervaren, Baba volkomen bij machte is hun die ervaring te laten opdoen.’

Voorzover ik weet, wilden de jongemannen die zijn verkracht of gemolesteerd, die ervaring NIET van Sai Baba krijgen. Natuurlijk zullen sommigen verwijzen naar de Nieuwe Tijd en zeggen dat hun ziel dat wilde. Dat is misschien wel of niet zo. Dat is moeilijk te bewijzen. Wij moeten ons echter laten leiden door de wetten en ethische principes van alle leefgemeenschappen. En door ons gezond verstand! Zonder dat zijn we verloren en leven we in een anarchie. Feitelijk zijn verkrachting en pedofilie misdaden.

Ik geloof dat er geen enkele professionele werker in de geestelijke gezondheidszorg is, (het doet er niet toe van welke school voor de psychologie) die accepteert dat het hoogst waarschijnlijk is dat Jaani steevast blijft ontkennen over haar verkrachting en dat zij werkelijk geen ‘jnani’ (verlichte wijze) is, maar dat zij een gebeurtenis waarover zij echt hulp nodig heeft, sterk onderdrukt. Wat zo sterk wordt onderdrukt, zal vroeg of laat tot uitbarsting komen, haar aanvreten, ondermijnen en in verwarring brengen.

Het is droevig om te zien hoe Drucker de zaak hoogst verstandelijk benadert. In 1979 was ik aanwezig bij een causerie die hij hield op het Whitefield College. Nadat hij bliksemsnel een schoolbord had volgeschreven met duistere mathematische termen, stond de hoofddocent Engels op en verzocht Drucker rekening te houden met de staf en de studenten, waarvan de meesten, zo niet allen, er niets van snapten. Geluiden van instemming ruisten door de zaal. Toen wijzigde Drucker zijn rede enigszins!

Waar is het hart? Waar het mededogen van miljoenen mensen die eenvoudigweg wensen te leven volgens de Gulden Regel (zie Mattheüs 7:12) en zich houden aan rechtvaardige en redelijke wetten en geen verstand hebben van niet het lichaam te zijn en het recht hebben het niet eens te zijn met het concept ‘ik ben niet mijn lichaam’, zelfs al wisten zij ervan?

Zelfs als ikzelf mijn bewustzijn zodanig wens te ontwikkelen, dat ik inzie dat ik niet het lichaam ben, betekent dat niet dat ik moet hopen dat mijn zoon (of wie dan ook) hetzelfde standpunt zou innemen. Als mijn vrouw en ik hem toestaan om een van Sai Baba’s studenten te worden en hij of zijn klasgenoten door Sai Baba worden gemolesteerd of verkracht, kan ik me voorstellen dat hij ons allesbehalve zal bedanken dat wij zo’n plichtsgetrouwe moeder en vader waren.

Als hij de leeftijd heeft bereikt waarop hij geen toestemming meer nodig heeft volgens de wet, moeten we hem natuurlijk vrij laten. Dan zal hij zelf moeten beslissen of hij wil toegeven aan molestatie of verkrachting, bedoeld als sadhana (spirituele oefening) voor het atmische bewustzijn.

Het is nu bekend dat veel topambtenaren van de Sai Organisatie al enige tijd op de hoogte zijn van de verhalen van de slachtoffers. In sommige gevallen tijdens gesprekken onder vier ogen met de slachtoffers zelf. Waar is de helpende hand? Waar is de liefde?

Afgezien van de zware tijd van snode beledigingen die deze zogenaamde leiders bij deze diep gewonde jongens en jongemannen hebben veroorzaakt, hebben zij een kolossale en afschuwelijke muur van stilzwijgen opgetrokken. Zij hebben hun honderdduizenden leden niet de gelegenheid geschonken om voor zichzelf te beslissen. Als zij de feiten hadden vernomen, zouden de leden niet een avatar hebben willen aanbidden die optreedt als de antichrist. Zij die zonen hebben, zouden hen niet graag aan hem hebben toevertrouwd. Voor degenen die denken dat het in de aard van de avatar ligt om te molesteren en te verkrachten, zal dan een geheel nieuwe heilige Schrift moeten worden geschreven om zo’n verandering aan te passen.

In de ware eenheid van het Licht in ons.

Glen