Van: "J.H. zur Kleinsmiede" 3dbook@compuserve.com

Aan: "Ex Baba" ex-baba@hetnet.nl

CC: Onderwerp: Sai Baba, Levende Vlam van Liefde

Datum: 5/4/03 2:16:52 PM

 

Eeserveen, 3 mei 2003

Geachte heer Ex Baba,

Hierbij kom ik terug op uw fax van 8 februari waarin u ons verzoekt de
uitgave van het boek "Sai Baba, Levende Vlam van Liefde" door Geesje
Lunshof te heroverwegen.

Het is ons natuurlijk bekend dat er ook negatieve verhalen van Sai Baba in
omloop zijn. Maar het is ons ook bekend dat er (in het algemeen) veel
informatie de wereld wordt ingestuurd om mensen en/of instellingen en
dergelijke te beschadigen. Met betrekking tot Sai Baba is het voor ons
onmogelijk om te weten wat wel of niet waar is. Uiteraard heeft Geesje hier
in haar boek aandacht aan besteed. Bovendien denken wij dat onze lezers
zeer wel in staat om zelf een mening te vormen. Desalniettemin danken wij u
voor uw zorg.

Met vriendelijke groeten,
Uitgeverij Akasha
Harry zur Kleinsmiede