Telastleggingen betreffende

Sai Baba

 

Door Barry Pittard

Beste Chakra

Ik ben gewezen docent Engels van Sai Baba’s reusachtig onderwijsstelsel, en gaf onderricht aan het Whitefield College bij Bangalore, Zuid-India, gedurende 1978 en 1979.

Het hoofdartikel in ‘India Today’ van 24 november 2000 kwam met nieuws over de verschrikkelijkste telastleggingen. En de laatste weken hebben andere dagbladen, zoals de Melbourne ‘Age’ (AustraliŽ) en de Daily Telegraph (Engeland) dat eveneens gedaan. Zij hebben Sai Baba nog beruchter afgeschilderd. Misschien is het slechts een enorme internationale poging, waarmee men wil vaststellen dat de telastleggingen behoorlijk goed zijn onderzocht. Op 15 september j.l. verschenen ook de gezamenlijke perscommuniquťs van Unesco en Flinders Universiteit (AustraliŽ), waarin zij verklaarden, dat men grondige redenen had om zich terug te trekken uit de onderwijsconferentie te Puttaparthi.

Omdat er nu zo’n grote controverse woedt, waarbij beŽdigde verklaringen in diverse werelddelen ernstige misdaden naar voren brengen, zou ik graag willen dat er een eerlijke en open hoorzitting gehouden zou worden voor de velen die beweren (en als zij minderjarig zijn, hun ouders of voogden) het slachtoffer te zijn van ernstige misdaden.

Daar het probleem zo groot is, en internationaal zo’n omvang heeft, geloof ik dat velen, zowel in als buiten Sathya Sai’s organisatie (en zowel in als buiten India), hun invloed willen en kunnen uitoefenen om open met elkaar te spreken, in plaats van te zwijgen; om eerlijk en onbevreesd de zaak te onderzoeken, in plaats van te blijven ontkennen. Als deze goeroe vrij van elk vergrijp is, zal de waarheid aan het licht komen en dan zal niet alleen recht worden gesproken, maar ook worden uitgevoerd.

Slechts gemotiveerd door de wens om in alle opzichten eerlijk spel te spelen, heb ik in verscheidene landen contact gezocht met velen die zoiets beweren. Ik ben ervan overtuigd dat veel van deze mensen in hun leefgemeenschappen personen van aanzien zijn wat betreft integriteit en achting. Hun getuigenverklaringen liggen bij Interpol, FBI, de Australische en Federale Politie en een aantal regeringsinstanties over de hele wereld. Zij riskeren veel als hun verhalen onwaar zijn.

Daar zoveel van deze mensen naar ik weet een grote liefde koesteren voor de Indiase cultuur en spiritualiteit, geloof ik dat mensen het Indiase cultuurgoed, zowel Indiase als niet-Indiase een goed hart toedragen en het als een kostbaar goed zullen blijven beschouwen. Het achterhalen van de waarheid is iets dat moeilijk kan zijn. Want talloze devotees van Sai Baba bekleden een zeer hoge rang in de politiek, bij de politie, in het leger, in de rechterlijke macht, enzovoort. Zij hebben nu een zeer gunstige gelegenheid onpartijdigheid van de hoogste orde te tonen.

Barry Pittard (bpittard@beachaccess.com.au)

Het staat je vrij mijn e-mail adres te publiceren

CHAKRA, 26 december 2000