Aan mijn geliefde studenten

 

Van: Barry Pittard

Aan: Een aantal ex-devotees, werkend aan de onthulling van SB

Ond: Brief aan mijn voormalige studenten in Whitefield

Hier volgt de bijgewerkte versie van mijn brief aan mijn voormalige studenten van het Whitefield College.

Indien u nog de vorige versie van deze brief heeft, gelieve deze te verwijderen.

Voel u vrij om de brief zoveel mogelijk met anderen te delen.

AAN MIJN GELIEFDE VROEGERE STUDENTEN

VAN HET WHITEFIELD COLLEGE

Twee jaar lang, in 1978 en1979, heb ik jullie Engels onderwezen. Dat waren heerlijke ervaringen.

Kortgeleden is Sathya Sai Baba, stichter van het Whitefield College bij Bangalore, Zuid-India, beschuldigd van seksueel misbruik, op grote schaal, van jongens en jongemannen, afkomstig uit vele landen.

Vanwege mijn eigen na´viteit, ˇf vanwege gebrek aan ervaring als leraar, was ik niet op de hoogte van enige seksuele intimiteit die op jullie of jullie klasgenoten werd begaan door Sai Baba.

Ik betreur het dat ik niets wist van feitelijke en potentiŰle gevallen van misbruik; en slechts een krachtige, onafgebroken actie om elk verder misbruik door hem te stoppen, zal deze droefheid verlichten. Het bewijsmateriaal duidt er zeer sterk op dat hij nog steeds doorgaat met dit misbruik.

Als ik nadenk over die jaren dat ik bij jullie op het Whitefield College was, dan vraag ik me af:

Voelden jullie toen zelf dat hele families, en zelfs leefgemeenschappen, jullie niet zouden hebben geloofd en jullie zouden hebben geminacht als je er vrijuit over zou hebben gesproken?

Waren jullie bang dat het met jullie opleiding, carriŔre en huwelijksvooruitzichten mis zou gaan, als jullie vrijuit zouden spreken?

Was het onmogelijk voor jullie om je geloofsovertuiging te rijmen met de wetenschap of verdenking dat degene waarvan jullie geloofden dat hij ‘God’ was, een seksuele misbruiker was? Dachten sommigen van jullie dat God zich zou manifesteren in de vermomming van een seksuele misbruiker van kinderen en jongemannen?

Verachtten jullie heimelijk wat er, naar het schijnt, gebeurde met jullie mooie, tedere en allesvertrouwende onschuld - maar niet wisten hoe er een eind aan kon worden gemaakt?

Verscheidenen van ons, als voormalige oud-toegewijden, werken nu wereldwijd samen om te reageren op het beweerde misbruik... Een toenemend aantal Indiase en buitenlandse personen hebben ons verteld wat stellig hun directe ervaringen zijn van seksueel misbruik door Sai Baba. Zij vertellen ons dat zij die ervaring allerafschuwelijkst vonden, verwarrend en zelfs traumatisch.

Vele van de beschrijvingen, in shockerende en treffende details weergegeven, zijn hartverscheurend wanneer ze persoonlijk of via de telefoon worden vernomen, of worden gelezen in beŰdigde verklaringen en andere getuigenissen. Deskundige psychologen en politiemensen hebben aangetoond, hoe ervaren seksuele misbruikers over de hele wereld opereren. Hetzelfde patroon komt wereldwijd voor in talloze rapporten die seksueel wangedrag door Sai Baba aanvoeren.

Terugkomend op die dagen: ik kon toen niet protesteren tegen, naar wat schijnt jullie afschuwelijk bedrogen onwetendheid is geweest. Ik zal echter - zowel in het openbaar als privÚ - mijn best doen nu te wijzen op die bedrogen onwetendheid en zeker ook op internationaal niveau.

Ik vertrouw erop dat wij elkaar zullen steunen om Waarheid, Goed Gedrag, Vrede en Liefde hoog te houden. (Het zijn zulke gemakkelijke woorden om uit te spreken. Toch zijn arbeid en moed vereist om ze te handhaven!)

Wij co÷rdinatoren houden ons stil wat betreft aantallen en verblijfplaatsen van beweerde slachtoffers of getuigen. Op websites en elders lachen Sathya Sai Baba en zijn medewerkers ons uit vanwege het niet naar voren kunnen brengen van geloofwaardige getuigen. De tijd zal het zeer beslist leren.

De werkelijke reden van ons stilzwijgen is de bescherming van die personen (of hun families) door wie de aantijgingen zijn gemaakt. Uitstekende professionele raadgevers op het gebied van zedenmisdrijven, Interpol, ministeries van buitenlandse zaken, wettige en andere adviseurs, werken nauw samen wat betreft onze inspanningen. Met steeds toenemende kracht leveren ex-devotees uit vele landen de wereld en de gerechtshoven buitengewoon krachtig bewijsmateriaal betreffende vreselijk misbruik van geestelijke macht. Misbruik door iemand van het kaliber van een Sri Krishna, Sri Rama, Jezus of Boeddha. Maar geen van deze illustere spirituele leiders zijn ooit verdacht of beschuldigd van zulke vreselijke misdaden tegen minderjarigen en jongemannen.

Geliefde voormalige studenten!

Enkelen van jullie en ikzelf waren aanwezig tijdens onuitwisbare prachtige wonderbaarlijke ervaringen, die de op rede gegronde geest nooit zal begrijpen. Dat is te vinden aan de kant van het Licht. Het heeft transformatie voortgebracht. Wij zijn evenwel geheel mens en onbevreesd kunnen we ook onversaagd de Duisternis inkijken. Dit leidt ons tot een nog mooiere transformatie.

Ik verzoek jullie, op strikt persoonlijke basis contact met mij op nemen. Elke informatie die je kunt verschaffen betreffende seksueel of enig ander misbruik door Sathya Sai Baba, zal worden gewaardeerd. Als burgers is het onze plicht om te verzekeren dat seksueel misbruik en andere misdaden zwaar worden aangerekend. Het doet er niet toe welke gaven een zeldzaam, hoogst buitengewoon, charismatisch individu ook moge bezitten, laten we er zeker van zijn: God zal zich nooit manifesteren als een op grote schaal serieel seksueel misbruiker van jongens en jongemannen.

 

Barry Pittard

Email: bpittard@beachaccess.com.au