Ingezonden brief in NRC door Andries Krugers Dagneaux

 

Datum 05-08-05

Door: Andries Krugers Dagneaux

Tekst van ingekorte ingezonden brief van Andries Krugers Dagneaux, geplaatst in NRC van zaterdag 5 Augustus 2006, Wetenschap & Onderwijs, pagina 23 

Snelle generalist 

Dr. Paul Schnabel zegt dat hij nog steeds achter zijn conclusie staat van zijn gedegen onderzoek uit 1982 dat sekten en nieuwe religieuze bewegingen slechts aan enkele betrokkenen geestelijke schade berokkenen. (W&O, 29 juli) Als hij daarmee bedoelt dat dat toen waar was dan kan ik me daarin vinden. Inmiddels zijn er echter een groot aantal en sekten en nieuwe religieuze bewegingen  in Nederland actief die Dr. Schnabel niet onderzocht heeft omdat ze toen niet of nauwelijks in Nederland actief waren. Hij kan dus over de huidige situatie in Nederland weinig met stelligheid zeggen.  

Er is tenminste één nieuwe religieuze beweging in Nederland actief waarvan er reden is om aan te nemen dat ze haar toegewijde leden wel geestelijke schade berokkent. Dit betreft de beweging opgericht door de Indiase goeroe Sathya Sai Baba. Hij trekt mensen aan met een slechte geestelijk of lichamelijke gezondheid aan omdat hij beweert hen te kunnen genezen. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties. Dit alles vindt plaats in de ashram van de populaire goeroe in India waar Nederlandse volgelingen hem bezoeken. Hij en zijn beweging zijn juridisch moeilijk aan te pakken omdat hij beschermd wordt door de Indiase regering zoals onder meer duidelijk werd in de BBC documentaire “Secret Swami”. Ik ben geen voorstander van een terugkeer naar de overdreven negatieve generalisaties die in de jaren 70 en 80 overheersten, maar ik vind dat de uit onverschilligheid voortgekomen tolerantie die er nu heerst wel erg gemakkelijk en kortzichtig.  

Andries Krugers Dagneaux, contactpersoon van de website van verontruste ex-volgelingen van Sai Baba

(www.exbaba.com) 


Oorspronkelijke tekst van e-mail van Andries Krugers Dagneaux. aan het NRC (maandag  31 Juli 2006) 

Betreft: Paul Schnabels dissertatie Tussen stigma en charisma: nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid  

Geachte heer/mevrouw, 

Dr. Paul Schnabel zegt in een artikel in uw krant van zaterdag 29 juli dat hij nog steeds achter zijn conclusie staat van zijn gedegen onderzoek uit 1982 dat sekten en nieuwe religieuze slechts aan enkele betrokkenen geestelijke schade berokkenen. Als hij daarmee bedoelt dat dat toen waar was dan kan ik me daarin vinden. Inmiddels zijn er echter een groot aantal en sekten en nieuwe religieuze bewegingen  in Nederland actief die Dr. Schnabel niet onderzocht heeft omdat ze toen niet of nauwelijks in Nederland actief waren. Hij kan dus over de huidige situatie in Nederland weinig met stelligheid zeggen.  

Er is tenminste één nieuwe religieuze beweging in Nederland actief waarvan er reden is om aan te nemen dat ze haar toegewijde leden wel geestelijke schade berokkent. Dit betreft de beweging opgericht door de Indiase goeroe Sathya Sai Baba. De goeroe maakt zich onder meer schuldig aan seksueel misbruik van zijn mannelijk volgelingen die soms minderjarig zijn. Daarnaast trekt hij mensen aan met een slechte geestelijk of lichamelijke gezondheid aan omdat hij beweert hen te kunnen genezen. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties. Dit alles vindt plaats in de ashram van de populaire goeroe in India waar Nederlandse volgelingen hem bezoeken. Hij en zijn beweging zijn juridisch moeilijk aan te pakken omdat hij beschermd wordt door de Indiase regering zoals onder meer duidelijk werd in de BBC documentaire “Secret Swami” 

Ik ben geen voorstander van een terugkeer naar de overdreven negatieve generalisaties die in de jaren 70 en 80 overheersten, maar ik vind dat de uit onverschilligheid voortgekomen tolerantie die er nu heerst wel erg gemakkelijk en kortzichtig.  

Hoogachtend, 

Andries Krugers Dagneaux, contactpersoon van de website van verontruste ex-volgelingen van de Indiase goeroe Sathya Sai Baba http://www.exbaba.com 

Tel. 020-691 33 55

e-mail andrieskd@chelllo.nl

Referentie

Prof. Dr. Schnabel, Paul (1982) Tussen stigma en charisma: nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid ISBN 90-6001-746 van Loghum Slaterus.