Zes moorden in Sai Baba’s

slaapkamer.

 

Indian Sceptic, blz.3-4
Juli 2000
B.Premanand.

Wij geloven niet dat er iets tastbaars zal voortkomen uit onze verzoekschriften aan de Eerste Minister van Andhra Pradesh, Chandra Babu Naidu, aan de Minister van Binnenlandse Zaken van India L.K.Advani, en aan de edelachtbare opperrechter van India.

De opperrechter verlangde dat wij aan de regering van de deelstaat Andhra Pradesh zouden vragen om een afschrift van het vertrouwelijke regeringsrapport waarmee de moordzaak was afgerond.

Maar de regering van Andhra blijft evenals de landelijke regering zwijgen over onze verzoekschriften; deze gingen nog wel vergezeld van een bankcheque, groot 500 roepies, voor een exemplaar van het vertrouwelijke rapport en voor het rapport van het Central Bureau Criminal Investigation Department betreffende deze moordpartij.

Voordat zij deze moordzaak afsloot, heeft de regering van Andhra Pradesh niet de moeite genomen ook maar één vraag te beantwoorden die door de pers werd gesteld.

Dit waarschijnlijk omdat, indien deze vragen worden beantwoord, de rol aan het licht zou komen die de gehele wetgevende en uitvoerende macht, de deelstaat- en de centrale regering hebben gespeeld bij het weglaten van bewijsmateriaal en bij het indienen van een vervalst onderzoeksrapport.

De gehele rechtsgang gebaseerd op dit vervalste rapport zou openbaar worden; dan zou blijken dat zij opzettelijk tastbare bewijzen hebben weggelaten zoals foto’s van het moordtoneel en van de volgelingen die in koelen bloede zijn vermoord, onder het valse voorwendsel dat zij Sai Baba probeerden te vermoorden.

Ons blijft nog slechts één enkele weg open en dat is: alle bewijzen te publiceren die wij hebben verzameld en het publiek erover in te lichten, zodat de regering gedwongen wordt de zaak te heropenen en de betreffende afdeling van de politie te bestraffen, samen met het brein achter deze doofpotoperatie, namelijk de heer Dora, de toenmalige hoofdcommissaris te Hyderabad.

Dit is een groot project en er zal slechts een beperkt aantal exemplaren worden gedrukt, aangezien het een aanzienlijke financiële last betekent. De prijs per stuk zal in India 300 roepies bedragen, in de Verenigde Staten $ 40

De vaste abonnees van het blad Indian Sceptic zullen 50% reductie krijgen en 150 roepies betalen.

U kunt ons steunen door de exemplaren te bestellen die u denkt nodig te hebben en het bedrag op naam van Indian Sceptic over te maken per postwissel of bankcheque, uit te betalen in Coimbatore.

De inschrijving wordt gesloten op 30 augustus 2000. Zodra de betalingen binnen zijn, zal er een aanvang gemaakt worden met het drukken; het boek verschijnt in november 2000. Wij hebben het manuscript van 800 bladzijden reeds klaargemaakt voor de drukker. Wij vragen om uw medewerking.

Wij zijn de studenten van Sai Baba’s onderwijsinstellingen dankbaar dat zij zo dapper waren in het openbaar te spreken over het seksueel misbruik dat daar gaande is.

Toen deze ervaringen op het internet begonnen te verschijnen, fulmineerde Sai Baba tegen de studenten en waarschuwde voor de gevolgen wanneer zij hun mond zouden opendoen; hij zou dan al zijn onderwijsinstituten sluiten. Wij vragen ons af welke stappen in dat geval het Hooggerechtshof zou nemen en ook de heer Vittal, Voorzitter van de Raad van Toezicht.