‘Vijayavihaaram’ onder druk gezet

 

‘Vijayavihaaram’ is onder druk gezet vanwege het aan de kaak stellen van de misdaden van Sathya Sai Baba van Puttaparthi. ‘Vijayavihaaram ‘ is een populair Telegu maandblad. Het propageert inleiding tot de wetenschap, geestelijk onderzoek, ontwikkeling van de persoonlijkheid en humanisme onder de jeugd van Andhra Pradesh. Artikelen en serie-uitgaven om de grote idealen te propageren van Mahatma Ghandi, Ambedkar, Vivekananda en Dayananda Saraswati, welke zijn verschenen in ‘Vijayavihaaram’. Een serie artikelen die de misdaden van Sathya Sai Baba aan de kaak stelt, is in dit tijdschrift uiterst populair geworden. De serie, genaamd ‘Eee Buridee Baba Demudela Ayyadu?’ (Hoe kan deze bedrieger, Baba geheten, God worden?) heeft de woede opgewekt van de machtigste lobby van Baba devotees in het bestuur van Andhra Pradesh. Het magazijn moet dreigementen van devotees onder ogen zien, waarvan er enkele zijn die de uitgever met de dood bedreigen.

BETREFFENDE DE JANAHARSHAGROEP

‘Vijayavihaaram’ verschijnt namens de Janaharshagroep. Deze Janaharshagroep is een groep mensen die samenwerken op het gebied van publicatie, vastgoed, enzovoort. Behalve hun normale zakelijke activiteiten, heeft Janaharsha veel evenementen doen plaatsvinden om de grote idealen van ‘Nationale eenheid en wereldomvattende eensgezindheid’ te propageren. In 1997 heeft Janaharsha een veelzijdig poëziefestival georganiseerd, waaraan werd deelgenomen door 33 letterkundige ‘reuzen’ uit 8 taalgebieden. In 1998 heeft Janaharsha een ‘conferentie over wereldomvattende eensgezindheid’ geleid. Deze conferentie maakte geschiedenis door de geestelijke leiders van de hindoeïstische, de islamitische, de christelijke, de boedhistische en de sikh-religie op één podium bij elkaar te brengen.Janaharsha feliciteerde de ‘helden der mensheid’, dat wil zeggen, de redders van levens en de eigendommen van hun medemensen tijdens ordeverstoringen in Hyderabad, ongeacht tot welke gemeenschap zij behoorden. Elk jaar keert Janaharsha de hoogst belangrijke prijs, genaamd ‘Janaharsha Mahatma Gandhi voor harmonisch samenleven’ uit aan een hooggeacht persoon, die zijn bijdrage op dit gebied heeft geleverd. Dit jaar zal deze bijzondere prijs worden aangeboden aan mevrouw Gladis Stains (de weduwe van wijlen Graham Stains)

HOE BEGON HET PROBLEEM?

‘Vijayavihaaram’ van december is uitgekomen als een speciale uitgave, gericht op de seksuele aantijgingen tegen Sai Baba. De voorpagina zelf liet de foto van Sai Baba zien. Behalve dit stonden er artikelen in over de miserabele leefomstandigheden in Afghanistan, een kritische discussie over R.S.S., nieuws over wreedheden tegen Dalits, enzovoort. Vanaf de dag van verschijning van deze editie ontstond er een grote hetze, die in Baba’s lobby grote paniek veroorzaakte.

Op 14 december deden politiebataljons onder leiding van vier politieofficieren een inval in het kantoor van Vijayahaaram en bezetten het. Overal haalde de politie exemplaren van Vijayavihaaram uit de markt, verkopers en agentschappen werden lastiggevallen, en op enkele plaatsen werden zij zelfs gevangengezet. De politie heeft een zetter en diens bediende van het kantoor van het tijdschrift in hechtenis genomen en hield hen twee dagen in de politiecel. In de hele deelstaat wordt op grote schaal het verspreidingswerk van het tijdschrift gehinderd en bedreigd.

Op 14 december maakte de politie een zaak aanhangig tegen de hoofdredacteur van Vijayavihaaram, de heer Ramana Murty, onder de paragrafen I.P.C. 153 (B) & 295 (A), hem in staat van beschuldiging stellend wegens het publiceren van een laakbaar artikel, genaamd ‘Dayananda Swamy Bhavalu’.De politie beweerde dat dit artikel de harmonie in de samenleving verstoort.

BELEDIGING VAN DE GROTE ‘DAYANANDA SARASWATI’

De politie zegt dat het artikel, genaamd ‘Dayananda Swamy Bhavalu’ aanstotelijk en verstorend is. Feitelijk was het een vervolgverhaal, genaamd ‘Maharshi Dayananda Saraswati Bhavalu’ met als doel de ideologie van de grote wijze van India, Dayananda Saraswati, te propageren. Dayananda Saraswati staat bekend als een maatschappelijke en religieuze hervormer, groot prediker van nationalisme, onbevreesde bestrijder van het kastesysteem en andere sociale onrechtvaardigheden en werd beschouwd als een van de bouwmeesters van het moderne India. Dayananda heeft de onafhankelijkheidsbeweging op grootse wijze beïnvloed, evenals Mahatma Ghandi en Lakmanya Tilak. In deze bijzondere reeks werd de nadruk gelegd op vaderlandsliefde, voortvarendheid, een naar waarheid zoekende geest, geduld, harmonie en onderzoekingsdrang van de grote Dayananda Saraswati.

Moslims, zoals Ahmadkhar en Younies, hebben Dayananda’s zoektocht naar waarheid zeer gewaardeerd. Vijayavihaarams vervolgverhaal werd hoofdzakelijk gebaseerd op het beroemde boek ’Sathyartha Prakasham’ van Dayanande Saraswati. Dit bijzondere boek werd door D.S. in 1875, dat wil zeggen 125 jaar geleden, geschreven. Nadien werd het vertaald in vele nationale en internationale talen. Meer dan een miljoen roepies bracht de verkoop op. Het wordt nog steeds herdrukt en zelfs nu verschijnen nieuwe kopieën op de markt. Dit bijzondere boek werd nooit verboden, noch werd er ooit een bezwaar tegenin gebracht. Dit boek werd beschouwd als een nationale schat. Noch D.S., noch zijn geschriften werden ooit beschouwd als zijnde beneden peil. Wanneer de politie zegt dat een bepaald gedeelte van Dayananda Saraswati’s ideologie en geschriften middelmatig en afkeurenswaardig was, voelen we dat als een belediging van onze grootste zoon van India.

DE POLITIE DENKT ER ANDERS OVER

Op 14-12-2000 ontmoetten vertegenwoordigers van Vijayavihaaram de heer N.S.V. Nageswara Rao, legaal adviseur, en de heer T.N.Murty, coördinator, de politie en legden hun de grondslag uit van Vijayavihaaram’s seriële publicatie. Feitelijk hebben zij de politie de kopieen van ‘Sathyardha Prakasham’ laten zien. De vertegenwoordigers van Vijayavihaaram hebben de politie duidelijk uitgelegd dat Dayananda Saraswati’s geschriften nooit als beneden peil werden beschouwd, dat leiders als Mahatma Gandhi zeer werden beïnvloed door Dayananda, dat Dayananda nooit enige religie bevooroordeeld heeft bekritiseerd, dat hij vanuit zijn gezichtspunt de ongerijmdheden in alle religies aan de kaak heeft gesteld. In de decemberuitgave van Vijayavihaaram werd het derde en laatste deel van ‘Maharshi Dayananda Saraswati Bhavalu’ gepubliceerd. In dat bijzondere gedeelte werden Dayananda’s kritiek op onredelijke en onlogische zaken in de hindoe, de moslim en christelijke godsdiensten uitgelegd. In dezelfde editie werd duidelijk vastgesteld dat dit de inzichten van Dayananda zijn. Men kan aanvaarden wat men geschikt vindt en zo kan men ook wat als ongeschikt wordt aangevoeld verwerpen.

In het tijdschrift zelf wordt medegedeeld dat het motto van deze reeks tot bedoeling heeft de interesse in de geest van de lezers over het leven en de inbreng van Dayananda te wekken. Dayananda’s kritiek op de irrationele elementen in de hindoeïstische, de islamitische en de christelijke godsdiensten werden in het artikel gepubliceerd. Vandaar is het onjuist te zeggen dat het artikel willens en wetens tegen één geloof was gericht.

Op Dayananda’s gedrevenheid tegen geweld en haat werd daarin eveneens de nadruk gelegd. Weergave van de stof uit het boek ‘Sathyartha Prakasham’ is noch illegaal, noch verwerpelijk. De politie weet heel duidelijk, dat de reeks in Vijayavihaaram noch illegaal, noch verwerpelijk is. Het is duidelijk dat hun werkelijke motto is Puttaparthi en Sai Baba’s misdaden te beschermen en Vijayavihaaram en zijn strijd tegen hetzelfde de kop in te drukken.

DE DRUK NEEMT TOE EN DE STRIJD GAAT DOOR.

Op 14 december gaf de politie aan de pers door, dat de zaken teboek waren gesteld onder sectie I.P.C. 153 (B) en 295 (A) betreffende de hoofdredacteur van Vijayavihaaram, de heer T.V.Ramana Murty en dat er een speciaal politieteam was gevormd om de hoofdredacteur te arresteren. Op dezelfde dag viel de politie het kantoor van het tijdschrift binnen en greep de kopieën.

Direct de volgende dag na de inval van de politie, dat wil zeggen, op de vijftiende december, organiseerde de medewerker van ‘Vijayavihaaram’, T.N.Murty, een persbijeenkomst om de zwakte van de politiepropaganda aan de kaak te stellen en de onderdrukking van de politie te veroordelen. Op de persbijeenkomst werden de verklaringen van hoofdredacteur T.V.Ramana Murty, waarin om het opheffen van de politionele onderdrukking werd gevraagd, uitgedeeld. Intellectuelen, journalisten, schrijvers en leiders van grote organisaties namen deel aan deze bijeenkomst en veroordeelden de politionele onderdrukking. Van deze persbijeenkomst werd door de media wijd en zijd verslag uitgebracht.

Op zondag 17 december werd door het ‘Vijayavihaaram solidariteitscomité’ een solidariteitsvergadering georganiseerd in Hyderabad. Beroemde dichters, schrijvers, journalisten en rationalisten namen aan deze vergadering deel: ABK Prasad (bekend journalist), Yakub (dichter), Ravela Somayya (socialist), Dharma Rao (uitgever van het tijdschrift ‘Nadusthunna Charitra’), Dasarathi Ranga Charya (schrijver en vrijheidsstrijder), Sandhyavandanam Lakshmi Devi (vertegenwoordiger van Aarya Samaj), N.V.Krisnayya (ex.M.L.A.), Gowtham (schrijver van Dalit), Sandhya (president P.O.W.), S.V.Sathyanaraayna (moderne schrijvers-organisatie), Subbarao Murahari Rao (Verbond van rationalisten), Vikram (Verbond van atheïsten), Kesavrao Jadav (president P.U.C.L.) zijn enkelen van de sprekers die aan de solidariteitsbijeenkomst deelnamen.

Het was een grote verrassing dat de uitgever van ‘Vijayavihaaram’, T.V.Ramana Murty, deze meeting ook bijwoonde. Het in het openbaar verschijnen van de persoon, waarvan de politie beweert dat zij een speciaal team hebben gevormd om hem in hechtenis te nemen, zorgde voor een machtig gebeuren. De uitgever sprak op bitse toon over de beweringen van de politie. Hij onthulde dat geen enkele gemeenschap of minderheid met dit politieoptreden te maken had. Volgens de F.I.R. was het slechts de politie die een klacht tegen de uitgever had ingediend, en weer was het de politie die de zaak aan het onderzoeken is. Tot dusver werd geen enkele klacht ingediend, geen enkele verklaring door enige leider van een minderheidsgroep werd afgelegd en ook geen enkele rustverstoring heeft plaatsgevonden.

De uitgever heeft de politie een nieuw open voorstel gedaan, door hen uit te dagen hun eis te bewijzen. Volgens het nieuwe voorstel zal Vijayavihaaram het artikel ’Dayananda Saraswati Bhavalu’ tijdelijk intrekken. Het gouvernement kan dit artikel en het boek ‘Sathyartha Prakasham’ aan het Hof voorleggen. De beslissing van het Hof zal bindend zijn voor alle partijen. De politie moet dan de onderdrukking, de vernedering en alle zaken intrekken en ondertussen behoort de politie de verspreiding van het decembernummer van ‘Vijayavihaaram’ toe te staan.

De uitgever zei, dat als de politie niet bereid is dit voorstel te accepteren, het volk van Andhra Pradesh dan duidelijk bewezen wordt dat de ware bedoeling van de politie het beschermen van Baba’s misdaden is en het tijdschrift, dat hetzelfde tracht te ontmaskeren, de mond te snoeren. Natuurlijk trok het moedige voorstel van de uitgever de aandacht van de media. Zelfs toen dat voorstel, met duidelijke redenen omschreven, aan de Minister van Binnenlandse Zaken van Andhra Pradesh werd aangeboden, trok de politie zich van dit voorstel niets aan.

Op dezelfde dag had het solidariteitscomité van ‘Vijayavihaaram’ een ontmoeting met de minister van buitenlandse zaken Sri Devender Goud, betreffende een memorandum, ondertekend door 130 prominente persoonlijkheden van het openbare leven, waarin werd gevraagd de rechtszaak in te trekken, de onderdrukking tegen ‘Vijayavihaaram’ op te heffen. In de gehele staat, uit alle hoeken en gaten, kwamen mensen en massaorganisaties openlijk naar buiten om de samenzwering van de politie te veroordelen. Men kon de bedoelingen van de politie duidelijk onderkennen. In Ananthapuram, het thuisdistrict van Sai Baba, organiseerden 22 massaorganisaties een persbijeenkomst om het politieoptreden tegen Vijayavihaaram te veroordelen. Men zegt, dat de politie probeert de campagne van Vijayavihaaram betreffende het aan de kaak stellen van Sai Baba, tegen te gaan. Internationale humanistische bewegingen, genootschappen van rationalisten, komen openlijk voor de dag tegen politieonderdrukking. Dag aan dag krijgt de solidariteitsactie van Vijayavihaaram geweldige ondersteuning.

BESLUIT;

- Vijayavihaaram is in het geheel niet tegen enige religie of enig geloof.. Vijayavihaaram staat voor vrijheid van meningsuiting. Vijayavihaaram staat voor harmonie, geweldloosheid en het zoeken naar de waarheid. Ons geweten is ons dierbaar. Wij zijn open en eerlijk. Het spijt ons hartgrondig voor het geval dat we iets verkeerd hebben opgevat of niet hebben begrepen en als ons streven enig ongemak heeft bezorgd aan wie dan ook.

- De propaganda van de politie en hun onderdrukking van Vijayavihaaram is onjuist, onethisch, ondemocratisch en onwettig.

- Het propageren van de ideologieen van grote persoonlijkheden als Dayananda Saraswati,Vivekananda, Ambedkar en Gandhi is geen zonde.

- Weergave van Dayananda’s mening uit ‘Sathyartha Prakasham’ is noch illegaal, noch beneden peil, noch verwerpelijk, noch vooringenomen.

- Wij werden niet op de korrel genomen door de politie vanwege Dayananda’s ideologie, maar vanwege de onverzoenlijke strijd tegen de misdaden van Sathya Sai Baba uit Puttaparthi.

- Dit onwettige doel van de politie zal niet kunnen verhinderen dat het recht zijn loop heeft. Vijayavihaaram zal blijven strijden tegen de misdaden tot het bittere eind.

- Wij verzoeken de politie aanhangig gemaakte zaken in te trekken en de onderdrukking op te heffen.

- Wij verzoeken de ,mensen dringend de onderdrukking en de vernedering te veroordelen.

- Wij verzoeken de mensen dringend solidair te zijn met de zaak betreffende Vijayavihaaram.

OP DIT TIJDSGEWRICHT VRAGEN WIJ U UW MENING TE LATEN HOREN

- Voor het opheffen van de onwettige politieonderdrukking in verband met Vijayavihaaram.

- Voor het intrekken van de rechtszaken tegen de uitgever van Vijayavihaaram, T.V.Ramana Murty en diens medewerker T.N. Murty.

- Tegen de aanval op persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

T.V.RAMANA MURTY,

Uitgever van VIJAYAVIHAARAM

 

Kortgeleden geplaatst op http://www.saibabaguru.com dd. 02-01-2001