Vertaling Engelstalige fragmenten

van Deense documentaire

 

Datum: 07-03-02

De Deense documentaire 'Seduced' werd uitgezonden op 31 januari 2002 door de Deense Nationale Televisie (DR) in Denemarken.

Indiase journalist

Sai Baba is een charlatan, een bedrieger, een schurk die parasiteert op de goedgelovigheid van de gewone man. En hij is een eersteklas uitbuiter Vanaf de Eerste Ministers en Opperrechters zijn er veel die in sb geloven. Zijn invloed is zeer groot.

Sam Young (USA) --pseudoniem (het schokkende relaas van deze gezinsleden is eerder gedaan in The Daily Telegraph en India Today, beide op deze site te lezen).

Hij hield zijn kleed bijna geheel omhoog en hij probeerde anale seks met mij te hebben want hij kwam van achteren naar mij toe en begon boven op mij te klimmen. Maar weet u, omdat ik zoveel langer ben dan hij, ging ik helemaal rechtop staan om te verhinderen dat dat gebeurde en liet niet toe dat hij iets deed en ik bleef hem wegduwen en hem op zijn plaats houden en zei steeds weer: Nee ik wil met u spreken en ik hou van u ' En hij bleef maar zeggen: Hou je niet van mij? Hou je niet van mij? Ik zei: Nee, ik hou wel van u maar ik wil geen seksuele relatie met u

Vader: Toen wij het hoorden, konden wij allebei op dat ogenblik onze zoon alleen maar omarmen en wij zeiden: Nu is het genoeg. Het is voorbij, dit is het einde.

En hetgeen de diepste indruk achterliet was, toen wij zeiden: Waarom heb je het ons niet verteld? dat hij zei: 'De grootste angst die ik voelde was dat mijn familie voor Sb zou kiezen en ik mijn familie zou kwijtraken'; dat hij met die angst geleefd had en ook dat hij zei: 'En dat ik ervoor verantwoordelijk zou zijn om misschien de ondergang te veroorzaken van een organisatie die zo groot is'. 

De eerste keer dat ik een persoonlijke ervaring had met sb was toen ik zestien was. Ik ging alleen naar India met een paar vrienden in een sb groep van de Verenigde Staten. Ik geloof dat ik de enige was in die groep die hij een persoonlijk interview gaf.

Ik ging daar naar binnen en hij maakte een beweging dat ik mijn broek moest laten zakken. En dat deed ik - ik was op dat moment heel nerveus - en hij zwaaide met zijn hand, draaide hem naar boven en liet mij een beetje olie zien en hij begon dat op mijn ballen te wrijven en begon mij te zoenen. En al doende begon hij mij diep te zoenen weet u. En ik begon gespannen te worden omdat ik niet begreep wat er gebeurde maar het scheen alsof sb probeerde mijn penis overeind te krijgen. Hij zei dat ik aan niemand mocht vertellen wat hij had gedaan, want de mensen zouden het niet begrijpen

De tweede keer dat ik sb zou bezoeken was in 1997. Ik ging met ons hele gezin samen met een groep mensen. Ik geloof dat we ongeveer met zijn tienen waren.

Ik kan mij niet precies herinneren wat er op die eerste dag gebeurde, maar ik weet dat er lichamelijk contact was in het kamertje voor privé-gesprekken. En dat ik twintig of eenentwintig privé interviews kreeg binnen een tijd van anderhalve maand.

Toen gaf hij mij op een keer een horloge en dat droeg ik ongeveer een week. Ik weet dat na die week dragen het goud begon af te slijten aan de binnenkant en aan de randen. Ik vond dat wel een beetje vreemd want ik dacht dat het een bewijs van liefde was of een spiritueel geschenk, iets dat op een of andere manier heel bijzonder was Het was werkelijk heel goedkoop; ik kon zien dat de secondewijzer soms in verschillende richtingen bewoog en het goud liet los. Dus vroeg ik hem in een interview - diepe zucht - weet u, waarom het van kleur veranderde. Hij raakte bijna kwaad op mij omdat ik zo'n vraag durfde stellen, weet u. Toen zei hij: ' ik zal je een geheel gouden horloge geven. Dus maakte hij een tweede horloge voor mij. Maar geheel goud? Eerst zag het er uit als heel echt goud, aan alle kanten. Een week later was het goud al vervaagd, het heeft niet zo lang werkelijk goed gelopen.

Elke keer wanneer wij opnieuw terug waren in het persoonlijke kamertje, begon hij weer heel intiem te doen. Steeds weer moest ik mijn broek omlaag doen, hield hij mijn penis vast, stopte die soms in zijn mond en keek naar mij en vroeg dan om (bij hem) hetzelfde te doen. Of hij duwde mijn hoofd naar beneden, tilde zijn kleed op; ik begon dan te kokhalzen en ging bijna braken.

Dat was misschien de grootste geestelijke vernietigende daad die ik ooit in mijn leven heb gepleegd. Want als ik niet had gevoeld dat mijn levensgeluk en dat van mijn familie hiervan afhing, zou ik het niet gedaan hebben. In die tijd dacht ik dat het bijna een kwestie was van leven of dood; hij was immers God in menselijke gedaante, ik was mentaal zo geprogrammeerd dat hij God was in menselijke gedaante. Hoe kon ik hem dan weigeren wat hij mij probeerde te laten doen? Er moest een diepere reden zijn, een diepere bedoeling dan wat ik dacht.

Maar er waren veel ogenblikken waarop er iets in mij brak, het besef dat dit onmogelijk meer een spirituele ervaring kon zijn. Ik voelde onophoudelijk de druk die werd uitgeoefend door de duizenden en duizenden mensen buiten die kamer die voortdurend in de positie wilden zijn waarin ik mij bevond en die mij elke dag bijna met boosheid of met wrevel behandelden weet u, omdat ik zoveel aandacht kreeg van sb. Maar mijn gevoel was: 'Als jullie allemaal eens wisten wat er daarbinnen werkelijk gebeurde, dan zouden jullie zelfs niet in mijn schoenen willen staan want dit is echt zo leuk niet.'

Jeff Geyerhahn

In 1989 toen ik vijftien jaar was, ging ik drie weken naar India en tijdens die reis kreeg ik vier interviews. Bij het derde interview vroeg hij mij inderdaad om mijn broek los te maken en hij dwong mij om mijn broek naar beneden te trekken en pakte mijn geslachtsdelen met zijn blote handen en wreef wat olie aan de zijkant van mijn scrotum.

En het volgende jaar tijdens de volgende reis, toen ik zestien was, riep sb mij weer binnen voor een privé-onderhoud. Ik was op dat ogenblik eigenlijk minder nerveus omdat het al eerder was gebeurd. Er was geen reden waarom het nog eens zou gebeuren. Maar weer vroeg hij mij mijn broek naar beneden te doen, dat deed ik en hij produceerde een olieachtige substantie en wreef die op een kant van mijn scrotum

Ik sprak medestudenten van Sai Baba's school en dat zij seksuele relaties hadden met Sai Baba. Het is werkelijk bij iedereen bekend dat er altijd meerdere studenten de hele nacht bij sb blijven. Natuurlijk spreekt niemand over hetgeen er plaats vindt tussen die studenten en sb, maar sprekend met hen wordt het duidelijk dat er seksuele relaties zijn. Een student die ik persoonlijk sprak was iemand die gebruikt werd door sb. Uit het gesprek met hem bleek zonneklaar dat het voor hem heel moeilijk was om naar buiten te komen met de feiten omdat hij door zijn familie verstoten zou worden, door zijn cultuur en door zijn volksgenoten.

Dit in tegenstelling tot Amerikaanse studenten die worden gesteund door hun cultuur, hun maatschappij en hun familie. Zij komen ermee, praten erover

Sam Young

Wat mij werkelijk heeft geholpen waren de gesprekken die ik had met een aantal andere personen die soortgelijke ervaringen achter de rug hadden. Omdat ik voelde dat wanneer zij ervaringen hadden gehad die even intens en intiem waren als de mijne, ik met hen met groter openheid erover kon praten dan met pa. Zucht

Wij hadden er dus over gesproken en alle mensen die ik sprak waren even erg in de war als ik. Zij waren echter net zo ernstig gehersenspoeld als ik en ook zij lieten het steeds maar weer gebeuren.

Ik kan zeggen dat ik tenslotte besloot om mijzelf niet weer in die situatie te brengen, omdat een leven zonder Sai Baba een beter leven zou worden.

Vader: Ik begon de manipulatie te beseffen die was toegepast, de bedreiging, de pressie, de diepe verantwoordelijkheid om deze jongen daar te laten komen, om hem daar te houden zeven jaar lang als Baba's speelgoedje.

Wij vertelden hem (Mr.Goldstein - hoofd Amerika) elke kleine bijzonderheid en ik kan eerlijk zeggen dat hij echt geschokt was. Hij maakte opmerkingen zoals: 'Het geloof moet worden hersteld. Woorden zijn hier niet voldoende. Wat vreselijk om te bedenken dat vijfentwintig jaar van mijn leven voor niets zijn geweest, dat zij verspild zijn. Wij moeten hierover met Baba spreken.'

Hij vroeg ons: 'Alsjeblieft, alsjeblieft spreek hier met niemand over totdat ik de kans heb gehad om met Baba te spreken.' Hij zei: 'Ik ga er heen, ik ben daar toch met de verjaarsviering.'

Hij werd binnengeroepen en richtte zich specifiek op de situatie in ons gezin. Het was Baba volkomen duidelijk welk gezin er bedoeld werd.

Hij zei: 'Baba, ik moet met u spreken over de onwelvoeglijke handelingen die u volgens deze familie hebt gepleegd met hun zoon.

Baba's reactie was: 'Swami is rein'

De volgende dag hield Baba zijn grote verjaarstoespraak. Tijdens deze toespraak prees hij de man in kwestie, de man die de organisatie in Amerika leidde, meer dan hij daarvoor ooit een ander had geprezen. Hij vertelde wat een ongelooflijk goede devotee hij was, praatte over alles wat hij gedaan had.

Een vriend van mij die het op video had gezet werd naderhand door hem benaderd Hij zei: ' O, heb je het op de band gezet? Dat was HET hoogtepunt van mijn leven '

Dus toen hij naar Amerika terugkwam en mij opbelde, zei hij: 'Ik heb gedaan wat ik beloofd heb te doen. Ik heb mijn woord gehouden en heb met Baba gesproken. Baba's antwoord is: 'Swami is rein' en hij zei dat jullie terug zouden komen. Verder zei hij: 'Mijn hoofd en mijn hart zijn op Swami gevestigd. Jullie zullen moeten doen wat je denkt te moeten doen.' En ik dacht: 'je kunt de waarheid gewoonweg niet onder ogen zien'.

SAM: 'Soms vind ik mezelf wel zo stom omdat ik er zo lang voor nodig heb gehad voordat ik tenslotte mijn verstand weer ging gebruiken. Maar ik denk dat de menselijke geest een zeer machtig stuk gereedschap is Wanner je eenmaal van iets overtuigd bent, is het heel moeilijk om tot andere gedachten te koimen, om wakker te worden en eindelijk te beseffen wat er werkelijk aan de hand is.'.

Indiase journalist

Sai Baba is iemand die mensen seksueel misbruikt. Kijk eens naar de media Er was slechts een artikel in India Today (zie noot)

De media zijn zo bang, zo angstig omdat hij politieke macht heeft en zijn invloed is zo reëel. Hij kan mensen grote schade toebrengen wanneer zijn goede naam wordt aangetast.

Iedereen die zijn roem zou kunnen breken wordt geëlimineerd, aangevallen, in een hoek gedreven of geďsoleerd.

Ik was bij de conferentie ter gelegenheid van sb's zeventigste verjaardag. De dag daarop merkte ik dat er onderdelen van mijn auto waren verwijderd zodat ik eenvoudigweg een ongeval zou kunnen veroorzaken. Het zou er uit hebben gezien als een toeval. Zulke dingen gebeuren van tijd tot tijd.

Maar wij zijn niet bang. Voor ons is het aftellen begonnen. Wij wachten op het ogenblik dat mensen in de openbaarheid komen en deze bedrieger aan de kaak stellen, de grootste bedrieger die de geschiedenis ooit heeft voortgebracht.

Noot: Dit is niet waar. India Today wijdde er een groot deel van het nummer aan met een reeks artikelen. Daaraan vooraf ging Mick Brown's uitgebreide reportage in  The Daily Telegraph (GB). Veel Indiase kranten en tijdschriften zwijgen allerminst over sb, maar de terughoudendheid die in acht wordt genomen is soms ontstellend.