Tic Tac Toe

Top-Left Top-Center Top-Right
Middle-Left Middle-Center Middle-Right
Bottom-Left Bottom-Center Bottom-Right
punten voor de jou ...
punten voor de computer ...
punten gelijkgespeeld ...